Jednou za tři roky se pořádá v Evropě velmi významná akce pro holštýnský skot a to Evropský holštýnský šampionát. Letos se šampionát konal od 17. 6. do 19. 6. ve Francii v krásném městě Colmar v Alsasku. Město Colmar se nachází zhruba 40 minut od hranic s Německem a proslavené je především svým krásným historickým centrem.

Tato akce holštýnského skotu je známá po celém světě, což dokazuje i přítomnost medií z USA. Letošního šampionátu se zúčastnilo 17 zemí. Mezi účastníky patřily tyto země Rakousko, Francie, Česká republika, Německo, Irsko, Velká Británie, Lucembursko, Slovinsko, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Maďarsko, Itálie, Finsko, Švédsko, Belgie a Dánsko.

Avšak následující země se zúčastnily pouze soutěže vodičů – Dánsko, Finsko, Maďarsko, Irsko, Švédsko, což znamená, že s sebou neměly žádná zvířata do soutěže.

Foto č. 1 V historickém centru si rozhodně nepřipadáte jak v 21. století

DSC_0670

Foto č. 2 Historické centrum Colmaru

DSC_0674

Foto č. 3 Maskot letošního šampionátu

DSC_0377

Česká republika měla zastoupení jak v soutěži vodičů, tak v soutěži krav. V soutěži vodičů kategorie Junior ČR zastupoval student Střední zemědělské školy v Poděbradech Radek Cihlář. V kategorii Senior byla ČR zastoupena Terezou Kosobudovou, která je absolventka Střední zemědělské školy v Poděbradech a studentka ČZU. V kategorii RED holštýnek měla ČR zařazena dvě zvířata Sagiru z Agro Staňkov a.s. a Ostřetín GRACIE 32 RED z ZS Ostřetín a.s. V kategorii holštýnek  (černostrakaté) byla ČR zastoupena pěti zvířaty. Zástupkyně v této kategorii byly tyto krávy:

Chorisc Batida de COCO z 1. zemědělské a.s.

Meclov VISTER z Meclovské zemědělské a.s.

Agras ELLY z Agras Bohdalov a.s.

Agras VESNA z Agras Bohdalov a.s.

Ostretin GENUA 19 ET z ZS Ostřetín a.s.

Foto č. 4 Zázemí ČR

DSC_0347

Tab č. 1 Zastoupení ostatních zemí v počtu krav

 tab počky krav

 Foto č. 5 Zahajovácí ceremoniál šampionátu proběhl v pátek

DSC_0441

Soutěž RED holštýnek následovala ihned po zahajovacím ceremoniálu šampionátu. Rozhodčím této kategorie byl zvolen Jaume Serrabassa-Vila ze Španělska. Kategorie RED hoštýnek byla rozdělena takto: krávy do 32 měsíců, krávy do 60 měsíců a krávy po třetí laktaci. Do Grand finále se probojovaly tyto krávy:

Suard-Red Jordan IRENE (Švýcarsko)

Bopi Talent LOTANIE (Švýcarsko)

DU LOUVION HAWAI (Francie)

Ptit Coeur Armani BARBOTINE (Švýcarsko)

Absolutní vítězkou se stala: Suard-Red Jordan IRENE (Švýcarsko)

Foto č. 6 Grand finále RED holštýnek

DSC_0462

Po zvolení vítězky v kategorii RED holštýn, následovala večerní aukce zvířat. Aukce začínala ve 20 hodin večer, což rozhodně nikoho neodradilo. Většina míst na sezení byla rozebrána již půl hodiny před začátkem. Opozdilci, kteří dorazili po spuštění aukce, mohli pouze přihlížet z dvou davů, které se vytvářely u vchodu. Předmětem aukce byl holštýnký skot. Zařazena byla telata, jalovice i krávy. Rychlost aukce a stoupání ceny byla oslňující. Jedinci, kteří navštívili aukci poprvé, prvních 20 minut pouze přihlíželi s otevřenými ústy na to, kam až se cena zvířat může vyšplhat.

Foto č. 7 Večerní aukce přilákala mnoho zájemnců

DSC_0478

Foto č. 8 Tady se ještě stále dražilo, 15 000 eur nebyla konečná cena

DSC_0497

Druhý den byl zahájen soutěží vodičů. Soutěž vodičů nezahrnuje pouze vodění jalovice na předvadišti, ale i celkovou přípravu zvířete, která probíhala během pátku. Mytí i stříhání je stejně jako vodění hodnoceno profesionálním rozhodčím. V sobotu prvně vodila jalovice kategorie Junior, kdy ČR zastupoval Radek Cihlář. Dohromady se této kategorie zúčastnilo 16 vodičů. Tereza Kosobudová byla zástupkyně pro kategorii Senior, tedy nad dvacet let. Této kategorie se zúčastnilo 14 vodičů. Rozhodčím pro obě skupiny byla zvolena Erica Rijneveld z Nizozemska, která hodnotila jak vodění, tak přípravu zvířete. Během obou soutěží si vodiči prostřídali zvířata dle pokynů rozhodčí. Vítězem kategorie Junior se stal P. Murphy z Irska a vítězem kategorie Senior T. Neville, také z Irska. Celkovým vítězem Showmanship se stalo Irsko.

Foto č. 9 Zástupce ČR Radek Cihlář

DSC_0505

Foto č. 10 Soutěž vodičů – kategorie Junior

DSC_0520

Foto č. 11 Zástupkyně ČR v kategorii Senior Tereza Kosobudová

DSC_0632

Druhou polovinu dne zaplnila očekávaná soutěž holštýnských krav (černostrakatých). Hlavním rozhodčím byl zvolen Markus Mock z Německa. Kategorie se dělila následovně: krávy do 32 měsíců (Junior), krávy do 60 měsíců (Intermediate) a krávy po třetí laktaci (Senior).

Do Grand finále se probojovaly tyto krávy:

ASHLYN VRAY GOLDWYN (Španělsko) – kategorie Senior

GALYS VRAY (Švýcarsko) – kategorie Senior

DOTTI STANLEYCUP WHITE (Itálie) – kategorie Intermediate

HELINE (Francie) – kategorie Intermadiate

Naomi (Rakousko) – kategorie Junior

CPP Aftershock PANDORA (Švýcarsko)- kategorie Junior

Absolutní vítězkou se stala: GALYS VRAY (Švýcarsko)

Foto č. 12 Grand finále

DSC_0744

Úplným vrcholem soutěže byla soutěž národů v kolekcích, což znamená, že každý národ vybral 4 holštýnské krávy do kolekce. Tuto soutěž hodnotilo 10 profesionálních rozhodčích, každý z jedné země, která se účastnila soutěže národů. V této kategorii musíme ocenit skvělou reprezentaci České republiky, která vynikala i z druhé řady. Reprezentace nabudila fanoušky z ČR k nepřehlédnutelnému fandění v publiku. Vítězem v soutěži kolekcí se stala Francie, Česká republika skončila na desátém místě.

Foto č. 13 Zástupci ČR reprezentovali na vysoké úrovni

DSC_0787

Foto č. 14 Povzbuzování fanoušků v publiku

DSC_0817

Foto č. 15 V publiku přihlíželi a fandili studenti Střední zemědělské školy v Poděbradech

DSC_0654

Závěrem bychom chtěli ocenit účast a pracovní nasazení Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR a všech společností/statků, které vyslaly svá zvířata do zahraničí. Velký obdiv si získali i vodiči Radek Cihlář a Tereza Kosobudová, kteří hrdě reprezentovali ČR. Nakonec nesmíme zapomenout pochválit fanoušky, kteří podporovali tým až do samého konce soutěže.

Lucie Rysová