Evropská komise (EK) slíbila vyšší finanční a politickou podporu ekologickému zemědělství, které se na celkové produkci zemědělských produktů v Evropské unii v současné době podílí 8,5 procenta. Do roku 2030 by mělo tvořit čtvrtinu evropských zemědělských ploch, uvedla  Evropská komise. Unie na propagaci organických produktů letos vydá 49 milionů eur (1,3 miliardy Kč).

Zemědělství způsobuje desetinu všech emisí skleníkových plynů v EU. Podporou produkce a spotřeby ekologických zemědělských produktů šetrných k životnímu prostředí chce unie rychleji dosáhnout svých takzvaných zelených cílů.

Trendy naznačují, že při současném tempu růstu bude v roce 2030 ekologické zemědělství tvořit 15 až 18 procent plochy, pro dosažení 25procentního cíle je proto potřeba tuto oblast podpořit. Plán Evropské komise nabízí 23 opatření rozdělených do tří částí – posílení spotřeby, zvýšení produkce a další zlepšení udržitelnosti odvětví.

EU na propagaci organických produktů letos počítá s částkou 49 milionů eur (1,3 miliardy Kč), z toho 27 procent půjde na reklamu na unijní zemědělské výrobky přímo v EU i v zahraničí, uvedla agentura Reuters. Společná zemědělská politika na období 2023 až 2027 bude zahrnovat ekologické režimy s rozpočtem 38 až 58 miliard eur (997 miliard až 1,5 bilionu Kč). Tyto režimy bude možné využít i na podporu ekologického zemědělství.

Komise ve své zprávě zdůrazňuje přínosy ekologické produkce – o 30 procent vyšší biologickou rozmanitost polí, lepší životní podmínky a méně antibiotik pro zvířata v biologickém chovu. Jsou to i vyšší příjmy zemědělců, kteří se věnují ekologickému zemědělství, a přesnější informace o potravinách pro spotřebitele.

Podle Bruselu by ke snížení cen biopotravin přispělo také odstranění snížených daňových sazeb na pesticidy v jednotlivých zemích.

Organická zemědělská půda je taková, na které se používají jen ve velmi omezené míře nebo vůbec pesticidy, syntetická hnojiva a geneticky modifikované organismy. Za poslední desetiletí se v Evropské unii rozšířila na uvedených téměř devět procent zemědělské plochy o více než 60 procent.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com