EU by mohla znovu povolit používání zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech pro hospodářská zvířata poté, co poslední pokus koalice poslanců EP vedené Zelenými nezvrátil návrh Komise během zasedání Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu, který se konal minulé úterý. Jedním z důvodů je i stále se zvyšující mezinárodní ceny v důsledku přísnějších dodávek bílkovin z olejnatých semen.

Pro současný hospodářský rok 2020–21, který končí 30. června, se produkce olejnin v EU odhaduje na 27,46 mil. tun, což je o 10,4% méně než je pětiletý průměr , který je 30,65 mil. tun. Rostoucí dovozové ceny způsobily další tlak na náklady pro chovatele hospodářských zvířat v EU, přičemž jak ukazují údaje z EU,  ceny řepky FOB z Ukrajiny a Kanady – klíčových dodavatelů pro EU – od července loňského roku vzrostly o 99 USD na 293 USD / t.

Návrh konkrétně umožní zejména použití hmyzích bílkovin a bílkovin nepřežvýkavců (kolagen a želatina) v krmivech pro drůbež a prasata.

V roce 1994 bylo po vypuknutí BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) zakázáno používání savčích zpracovaných živočišných bílkovin (MAP) u skotu a ovcí. V roce 2001 byl zákaz používání zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech, aby se zabránilo křížové kontaminaci, rozšířen na všechna hospodářská zvířata v EU.

Během posledních několika let však došlo k určitému tlaku na přehodnocení zákazu. Poslední případ BSE u skotu v EU byl v roce 2016 a 24 z 27 členských států je klasifikováno jako „stav zanedbatelného rizika BSE“.

Podle navrhovatelů znovuzavedení používání zpracovaných živočišných bílkovin existuje v EU strukturální deficit bílkovin. Opětovné zavedení možnosti využívat jiné zdroje bílkovin může snížit závislost EU na dovozu a zároveň zlepšit udržitelnost potravinového a živočišného řetězce. Kromě toho použití zpracovaných živočišných bílkovin optimalizuje využití omezených zdrojů a zamezí plýtvání


Co to je zpracovaná živočišná bílkovina?

Zpracovaná živočišná bílkovina je vyrobena z VŽP (vedlejší živočišné produkty) kategorie 3, tedy víceméně ze zvířat vhodných k lidské spotřebě a může být použita k výrobě krmiv pro zájmová zvířata (petfood), nikoliv však zatím pro hospodářská zvířata.

Všechny VŽP patřící do této kategorie jsou pokládány za nejméně rizikové. Některé z nich mohou být využívány přímo v syrovém stavu jako krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, zpracované produkty pak mají široké spektrum využití. Do materiálu kategorie 3 patří:

 • těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou vhodné k lidské spotřebě (poživatelná), avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny
 • jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, které byly prohlášeny za nevhodné k lidské spotřebě, avšak nevykazovaly žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata
 • hlavy drůbeže (hlavy kachen) a (hlavy brojlerových kuřat)
 • kůže a kožky, včetně jejich odřezků a plátků, rohy a končetiny, včetně článků prstů, zápěstních a záprstních kůstek, nártů a zánártí ze:
  • zvířat jiných než přežvýkavců vyžadujících vyšetření na TSE
  • přežvýkavců, jejichž výsledek vyšetření na TSE byl negativní
  • prasečí štětiny
  • peří
  • VŽP z drůbeže a ze zajícovců poražených na farmě, kteří nevykazovali příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata
  • krev (krev skotu) a (králičí krevpocházející z níže uvedených zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného krví na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která po prohlídce před porážkou byla shledána způsobilými k porážce k lidské spotřebě
   • zvířata jiná než přežvýkavci vyžadující vyšetření na TSE
   • přežvýkavci, jejichž výsledek vyšetření na TSE byl negativní
   • VŽP, které vznikají při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí, škvarků a kalu z odstředivky a separátoru ze zpracování mléka
   • produkty živočišného původu nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě (vadné potraviny)
   • krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a krmiva živočišného původu nebo krmiva obsahující vedlejší produkty živočišného původu či získané produkty, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny ke krmení (vadné krmivo)
   • krev, placenta, vlna, peří, srst, rohy, odřezky paznehtů a syrové mléko pocházející ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata
   • vodní živočichové a jejich části, kromě mořských savců, kteří nevykazovali žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata
   • VŽP z vodních živočichů pocházející ze zařízení nebo podniků na výrobu produktů určených k lidské spotřebě
   • ulity měkkýšů a korýšů s měkkými tkáněmi nebo masem, pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata
   • vedlejší produkty z líhní, vejce, vedlejší produkty z vajec, včetně vaječných skořápek, jednodenní kuřata usmrcená z obchodních důvodů, pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata
   • vodní a suchozemští bezobratlí živočichové, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata
   • zvířata z řádů hlodavců (Rodentia) a zajícovců (Lagomorpha) nebo jejich části (trávicí trakt králíků) a (králičí uši) kromě materiálu kategorie 1 a 2
   • kůže a kožky, paznehty, peří, vlna, rohy, srst a kožešiny, které pocházejí z mrtvých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata
   • tuková tkáň pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která po prohlídce před porážkou byla shledána způsobilými k porážce k lidské spotřebě
   • odpady ze stravovacích zařízení, kromě odpadů definovaných v kategorii 1

zdroj: https://www.pig333.com/latest_swine_news/the-eu-could-again-allow-the-use-of-processed-animal-protein-pap_17566/

https://www.argusmedia.com/en/news/2203819-eu-eyes-relaxing-pap-ban-amid-tight-oilseed-feed-supply

https://cit.vfu.cz/ivbp/prohlidka-jatecnich-zvirat-a-masa1/vedlejsi-zivocisne-produkty

foto: pixabay.com