Ve dnech od 27. do 29. 6. 2017 se v České republice pořádal každoroční kongres sdružení EDF. Prvotně Vám o tomto sdružení poskytneme pár užitečných informací, abychom Vám následně mohli nastínit průběh kongresu.

Vznik sdružení se datuje do roku 1990. Zakladateli byly dvě německé společnosti DLG, Frankfurt/Main a TI, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Braunschweig, dříve známá FAL ve spolupráci s předními evropskými mlékárnami. Toto sdružení slouží převážně k výměně nápadů, zkušeností, inspirace a znalostí na mezinárodní úrovni. EDF umožňuje komunikaci zemědělců z různých zemí. Vzhledem k tomu, že sdružení je určeno zvláště pro aktivní zemědělce, vědce, poradce a zemědělské podniky, není nijak politicky zaměřeno, je nestranné a nezávislé. Hlavním cílem je kooperace všech evropských mléčných regionů, rovněž i kooperace se světovými producenty mléka. EDF vytváří místo pro všechny, kteří se pohybují v sektoru výroby mléka a mají zájem o budoucnost mlékárenství.

Letos se kongres uskutečnil v České republice pod záštitou Svazu chovatelů holštýnského skotu a Ministerstva zemědělství. Kongres byl situován do areálu České zemědělské univerzity a na jednotlivé farmy, které účastníci navštívili. V minulých letech kongres proběhl např. ve Francii, Německu, Švýcarsku, Švédsku, Itálii i na Slovensku.

„Jaký je klíč pro efektivní řízení zemědělského podniku?“ to bylo hlavní téma EDF kongresu.

První den se nesl v duchu odborných přednášek. Program odstartoval uvítáním prostřednictvím předsedkyně EDF Katrine Lecor a prezidenta EDF za Českou republiku Josefem Divišem. Následovala přednáška náměstka ministra zemědělství pro sekci komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství Ing. Jiřího Síra, který pohovořil o současném vývoji a perspektivě chovu hospodářských zvířat v ČR.

Další přednášející Steffi Wille-Sonk se zaměřila na náklady spojené s mléčným sektorem v České republice a poreferovala o problematice, která se s tímto tématem pojí. Což je např. nedostatečné množství dostatečně kvalifikovaných pracovníků, nízká cena mléka nebo neustálý boj o půdu. Všechny tyto aspekty se promítají i do cash-flow, které musí zemědělec každý měsíc udržet. Po Steffi Wille-Sonk přednášel veterinář Jiří Davídek o řízení reprodukce v českých stádech na mléčných farmách. Poslední dvě přednášky se zaměřily na současné zvyšující se nároky na dobré životní podmínky zvířat, pohodlí v souvislosti s ekonomickou udržitelností produkce. Prvotně se Teun Sleurink zaměřil na management a welfare ve stájích pro dojený skot. Poslední přednášku přednesl profesor Folkhard Isermeyrer (prezident Thünen Institute). Jeho téma: „Jak zvládnou rostoucí požadavky na životní podmínky zvířat?“ bylo velmi trefné. Téma poukázalo na všechny aspekty, které musí zemědělec řešit. Nejednalo se pouze o ty všeobecné, jako je současná legislativa nebo počasí, ale i další požadavky jako bez GMO, vývozy, bezpečnost potravin, požadavky na mléko z pastvy, emise atd.

Foto č. 1 Steffi Wille-Sonk v hlavní roli

edf-12

Foto č. 2 Teun Sleurink

edf-7

Foto č. 3 Profesor Folkhard Isermeyrer

edf-2

Středa a část čtvrtka byly tradičně věnovány exkurzím českých farem, které jsou členy EDF. Celkem byli všichni účastníci rozděleni do 8 autobusů. Každá skupina v průběhu obou dnů navštívila 4 farmy a zúčastnila workshopu se na jedné z farem. Workshop se týkal detailního rozboru ekonomiky farmy v porovnání s průměrem všech farem EDF a průměrem českých farem v EDF.  Celodenní středeční program byl zakončen v Hotelu Na Farmě v Chotovicích společnou večeří, kde byl prostor pro všechny účastníky k diskuzi s ostatními.

Navštívené farmy, které jsou zároveň členy EDF:

ZS Ostřetín, a.s.

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.

Agro Jesenice, a.s.

Kladrubské, a.s.

Selekta Pacov, a.s.

ČZU ŠZP Lány

Milan Basík

ZD Dolany

Oldřich Poláček – Hole

ZS Dublovice, a.s.

Odpolední program 29. 6. byl věnován posledním třem přednáškám. Slovo si hned dvakrát vzala Steffi Wille-Sonk, která jako specialistka na zemědělskou ekonomiku v rychlosti zhodnotila silné a slabé stránky části navštívených farem, které vznikly na základě podkladů zpracovaných na workshopu na každé z farem. O volném trhu promluvil prezident DairyVisor Joe Spader. Zajímavé zhodnocení vývoje situace na trhu připravil účastníkům Ing. Jiří Mach, Ph.D. z katedry ekonomiky, Provozně ekonomické fakulty. Třídenní program uzavřel slavností galavečer v Obecním domě v centru Prahy.

Foto č. Exkurze – Agro Jesenice, a.s.

edf-14

Foto č. Závěrečný galavečer

edf-13


EDF kongres 2017 (European Dairy Farmers)

EDF organised its traditional congress in the Czech Republick 27th – 29th June 2017. EDF dates back to 1990 and it was established by two German companies DLG, Frankfurt/Main a TI, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Braunschweig together with leading European dairies.

This year´s congress was organised under the sponsorship of Svazu chovatelů holštýnského skotu and the Ministry of Agriculture. It was held in the campus of the Czech University of Lifescience, Prague and also in some cooperating farms which were visited by the participants.

There were a lot of renouned specialists e.g. Steffi Wille-Sonk, Jiří Davídek, Folkhard Isermeyrer, Teun Sleurink, Joe Spader, Ing. Jiří Mach, Ph.D. etc. The final part of the program was a gala dinner in the Na Farmě Hotel in Chotovice.

The following farms visited by the participants are members of EDF:

ZS Ostřetín, a.s.

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.

Agro Jesenice, a.s.

Kladrubské, a.s.

Selekta Pacov, a.s.

ČZU ŠZP Lány

Milan Basík

ZD Dolany

Oldřich Poláček – Hole

ZS Dublovice, a.s.


Lucie Rysová

Vojtěch Zink