Do skladování statkových hnojiv budou muset čeští zemědělci do konce příštího roku investovat 752 milionů korun. Uvádějí to ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství v materiálu, který v pondělí projednala vláda. Evropská unie po zemědělských podnicích skladovací prostory žádá, aby se zabránilo vyvážení hnojiv na půdu v době, kdy je velké riziko úniku dusičnanů do půdy a do vod. Statková hnojiva jsou třeba močůvka a kejda.

„Uvedený odhad zahrnuje náklady spojené s údržbou a obnovou skladovacích prostor podle platných právních předpisů ve výši 0,229 mld. Kč a nově vzniklé náklady na vybudování nových skladovacích kapacit nutných k dodržení požadavku nitrátové směrnice ve výši 0,523 mld. Kč,“ uvádějí ministerstva v dokumentu, který má ČTK k dispozici. Velikost skladů musí odpovídat půlroční produkci, výjimku mají hnojůvka a tuhá statková hnojiva. Kdyby byla tato výjimka zrušena, náklady by stouply o dalších 1,8 miliardy korun.

Jakost podzemních vod se předloni v Česku meziročně mírně zhoršila. Podle zprávy o stavu vodního hospodářství překročilo limity o 0,9 procentního bodu více měření než předloni, překročení limitů tak bylo v 83,5 procenta případů. Menší problémy jsou u hlubokých vrtů a pramenů, u mělkých vrtů překročily některé z látek limity v 95,5 procenta případů. Nejvýrazněji překračují limity pesticidy, jež do vody zanáší vodní eroze.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com