Agrární komora ČR proti novým dotačním pravidlům navrženým pro roky 2023 až 2027 další protesty zatím nechystá, se svými výhradami by se ale mohla obrátit na Evropskou komisi a proti návrhu by mohly také směřovat hromadné žaloby. ČTK to řekl prezident Agrární komory Jan Doležal. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha chce s reakcí počkat po setkání s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) v příštím týdnu. Pozitivně zemědělské organizace hodnotí ohlášený vznik on-line kalkulačky, v níž si zemědělci předběžně spočítají provozní podpory podle nových pravidel.

O takzvaném strategickém plánu společné zemědělské politiky jednalo v pátek vedení ministerstva zemědělství se zástupci nevládních organizací nebo univerzit. Agrární komora a Zemědělský svaz, které zastupují zejména větší zemědělské podniky, parametry návrhu oznámené minulý týden už dřív kritizovaly a svolaly kvůli změnám v dotacích čtvrteční protesty.

Návrh sice už nepočítá se zavedením horní hranice pro přímé platby velkým zemědělským podnikům, zvýšil ale podíl z přímých plateb pro menší zemědělce a také omezil maximální investiční dotace na jeden projekt ze 150 na 30 milionů korun.

Ministerstvo změny ve vyplácení dotací oznámilo minulý týden, Agrární komora se ale podle Doležala o konkrétních úpravách oficiálně dozvěděla až ve čtvrtek z pětisetstránkového dokumentu. „Ministerstvo zemědělství je představilo na více než tříhodinovém jednání, jehož součástí byla také diskuse s téměř osmi desítkami organizací,“ popsal Doležal. Nepovažuje to za adekvátní způsob projednání klíčového dokumentu, který má stanovit přerozdělení dotačních podpor na několik let. „Zvažujeme proto další kroky včetně možnosti obrátit se na Evropskou komisi. Současně hrozí hromadné žaloby na ministerstvo zemědělství, případně Úřad vlády České republiky,“ dodal. Evropská komise teď bude strategický plán připomínkovat.

Další protesty ale komora nepřipravuje, změnit se to může podle reakcí její členské základny na čísla z chystané on-line dotační kalkulačky, řekl ČTK Doležal. Fungovat by měla podle Nekuly nejpozději příští středu. „Hodnotíme to tak, že v klíčové věci jsme se zatím nic zásadního nedozvěděli. Stále se tudíž obáváme dopadu na střední podniky a počkáme do středy,“ uvedl s poukazem na kalkulačku také Pýcha. S Nekulou by se měl sejít ve čtvrtek, dodal.

Pýcha také uvedl, že v návrhu dotačních pravidel ho mnohem víc znepokojilo zmenšování půdních bloků jedné plodiny, které má být zavedeno na půdě silně ohrožené erozí. Varoval před dopadem tohoto opatření na cenu krmiv pro zvířata.

Omezení monokultur na deset hektarů na silně erozí ohrožených půdách naopak vítá ekologické Hnutí Duha. Líbí se mu také třeba rozšíření neposečených pásů na loukách a pastvinách jako prostoru pro hmyz. „Vzhledem k trvající nejistotě o nastavení zásadního environmentálního nástroje, tzv. ekoschémat, a vzhledem ke škrtání rozpočtu některých environmentálních opatření v Programu rozvoje venkova však není jisté, že se celkové environmentální přínosy oproti předchozímu návrhu skutečně zvýší,“ uvedlo hnutí. V souhrnu nové zemědělské dotace nedokážou připravit krajinu na dopady klimatické změny, ochránit vodu před znečištěním pesticidy nebo zastavit pokles biodiverzity, varoval koordinátor zemědělské kampaně Hnutí Duha Martin Rexa.

Podle předsedy Svazu marginálních oblastí Milana Boleslava se o redistributivní platbě, kvůli jejímž úpravám Agrární komora a Zemědělský svaz zorganizovaly protesty, jednalo až 80 procent času včerejší schůzky. Jde o dotaci na podporu prvních 150 hektarů u každé firmy. Boleslav uvedl, že tak dnes nezbyl čas na důležitá témata, za která označil podporu trvalých travních porostů nebo evropskou strategii Farm to Fork – od Farmáře na vidličku.

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek, který byl jedním z nejhlasitějších kritiků protestů svolaných komorou a svazem, na dotaz ČTK uvedl, že kompromis představený ministerstvem hodnotí vcelku pozitivně. „Jsme rádi, že ministerstvo neustoupilo tlakům. Ceníme si také přislíbené dotační kalkulačky, která bude obsáhlejší, než jsme očekávali. Měla by toho také umět víc, než jsme si počítali my,“ uvedl. Další schůzku s ministrem asociace prozatím neplánuje.

Jako kompromis hodnotí konečný materiál i další účastnice dnešního jednání a manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková. Osobně by hledala ještě větší podporu pro ekologickou produkci, řekla. „Když to porovnám s předchozím návrhem, tak jsou ty změny rozhodně pozitivní,“ dodala.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com