Zemědělské podniky v Pardubickém kraji na konci loňského roku chovaly 109.400 kusů skotu. Meziročně se jeho stavy snížily o 1,9 procenta. Čtvrtina skotu v České republice byla poražena v Pardubickém kraji, který je nejvýznamnějším producentem hovězího masa, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Celostátně se chovy skotu meziročně snížily o dvě procenta. Krávy se na celkovém stavu skotu v Pardubickém kraji vloni podílely 41,2 procenta, což je mírně pod republikovým průměrem 41,8 procenta.

Chovy prasat v roce 2020 v České republice přesáhly 1,5 milionu zvířat, v Pardubickém kraji činily 165.000 kusů a byly v republikovém srovnání třetí největší. Meziročně v kraji vzrostl počet zvířat o 4,6 procenta, na republikové úrovni se zvýšil počet prasat o 2,5 procenta.

Stavy drůbeže byly vloni v Pardubickém kraji třetí nejvyšší mezi kraji a činily 3,659 milionu kusů z 23 milionů chovaných v celé zemi. Stav nosnic však meziročně vzrostl o čtvrtinu. V porovnání s rokem 2019 se počet drůbeže v kraji snížil o 10,2 procenta, v České republice nebyl pokles tak výrazný a činil 1,4 procenta.

Výroba mléka se v roce 2020 v tuzemsku meziročně zvýšila o 3,5 procenta, nárůst se týkal všech krajů včetně Pardubického, kde činil 1,9 procenta. Ve všech krajích se meziročně zvýšila průměrná dojivost. V Pardubickém kraji v roce 2020 dosáhla 8913 litrů a byla o 21 litrů vyšší, než činil průměr v České republice. Prodej mléka v kraji rostl rychleji než jeho výroba.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com