Zemědělci loni snížili na polích meziročně o 7,6 procenta plochu ozimých plodin na 890.000 hektarů. U řepky snížili plochu o 4,8 procenta na 350.440 ha. Uvedl to v tiskové zprávě Český statistický úřad (ČSÚ).

„Zemědělci měli v oblastech s nadměrnými srážkami problémy se zasetím ozimů, což se projevilo i na celkovém poklesu vysetých ozimých plodin, zejména pšenice,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková.

Zásadní snížení ozimých obilovin je kvůli zmenšení ploch pšenice. Ta byla vyseta na ploše meziročně nižší o 65.000 hektarů, je tak na 710.000 hektarech. O 13,5 procenta na 27.000 hektarů klesla plocha žita, o 13,3 procenta na 37.000 hektarů pak klesla plocha triticale. Naopak se zvýšily plochy oseté ječmenem o 1,6 procenta na 116.500 hektarů.

Od letošního roku může být plocha jedné plodiny na poli na maximální výměře 30 hektarů. Od loňského roku tato podmínka platila pro erozně ohrožené půdy. V případě, že by pozemky byly větší než 30 ha, bude nutné je podle ministerstva oddělit ochranným pásem, který bude široký aspoň 22 metrů a bude na něm tráva nebo pícniny. Další možností je střídat na pozemku více plodin, každou na ploše menší 30 hektarů.

Zisk v zemědělství očištěný o investiční dotace se loni meziročně snížil o 1,5 procenta na 16,7 miliardy korun. Zemědělská produkce vzrostla o procento, náklady stouply o 1,7 procenta, odhadl v lednu Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Výsledky podle něj ovlivnilo přemnožení hrabošů a koronavirová pandemie. Celkový vývoj produkce byl podle odhadu ústavu příznivý, výroba vzrostla o 1,5 miliardy Kč na 152,6 miliardy Kč, panovaly přitom dobré klimatické podmínky.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com