Tempo růstu zemědělského odvětví bude letos meziročně nižší než tempo růstu nákladů spojených se zemědělskou činností. Vyplývá to z odhadu, který dnes zveřejnil Česky statistický úřad (ČSÚ). Podle prvního odhadu bude letos hodnota produkce zemědělského odvětví v běžných cenách 195 miliard Kč, což je o 17 procent více než loni. Náklady podle odhadu vzrostly o 25 procent. Podle ČSÚ lze očekávat zhoršení rentability zemědělské výroby hlavně kvůli prudkému růstu cen energií, hnojiv nebo krmiv.

Produkce rostlinné výroby podle předběžných údajů dosáhne 120 miliard Kč, což je meziročně o 15 procent více. Hodnota živočišné výroby by mohla dosáhnout 65 miliard Kč, což je meziročně nárůst o pětinu. Vyšších hodnot produkce podle ČSÚ dosahují hlavně kvůli růstu realizačních cen například pšenice, ječmene, prasat nebo skotu.

Vyšší růst nákladů než tržeb očekává rovněž Zemědělský svaz ČR. „Podle našich zjištění došlo ke zvýšení nákladů o přibližně 25 procent, což je vyšší navýšení oproti růstu příjmů zemědělských podniků, které činí kolem 20 procent,“ uvedl jeho předseda Martin Pýcha. Doplnil, že očekává pokles podnikatelského důchodu. Podle ČSÚ bude o pět procent nižší než loni a je odhadován na 25 miliard Kč.

Na vysoký růst nákladů upozornila také Agrární komora ČR. „Růst farmářských cen, který patří v rámci české potravinové výrobní vertikály k nejnižším u řady komodit, ani zdaleka neodpovídal tomuto raketovému zdražování vstupů,“ uvedl prezident komory Jan Doležal.

Z průzkumu komory mezi 174 podniky vyplynulo, že třem čtvrtinám se letos zvedly celkové náklady do 50 procent oproti minulému roku. Přes polovina respondentů uvedla, že nejvýraznější růst zaznamenali u hnojiv, dále jim zdražovaly také pohonné hmoty, elektrická energie nebo například krmné směsi. Zhruba pětině firem náklady vzrostly více než dvojnásobně.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 80 procent firem muselo začít šetřit a úsporná opatření plánují i na příští rok. Podle komory společnosti uvažují o omezení chovů prasat, drůbeže, skotu nebo pěstování náročnějších plodin jako jsou rajčata ve sklenicích. Pýcha upozornil na to, že letos dojde ze zvýšení podílu tržeb z rostlinné výroby, které budou dvojnásobné oproti živočišné výrobě. Uvedl, že to vede k tomu, že je upřednostňována jednodušší výroba oproti produkci s vyšší přidanou hodnotou. „Ideální je, když obě složky tvoří polovinu,“ dodal.

Členové Agrární komory podle průzkumu nejsou spokojení s vládními opatřeními na zvládání energetické krize a poukazují na nerovnoměrnou míru podpory v rámci EU, což zhorší konkurenceschopnost českých firem na jednotném trhu. Doležal uvedl, že omezení produkce kvůli vysokým nákladům může vést ke zvýšení dovozů ze zahraničí a vyšší cenové nestabilitě v obchodech.

„Čeští zemědělci neurčují ceny v obchodech a mají omezený vliv i na ceny, za které prodávají svou produkci. Jednoznačně proto odmítáme, že by domácí pěstitelé a chovatelé zdražovali spotřebitelům potraviny,“ dodal.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com