Česká republika letos jako první země na světě zavádí mezinárodní označování chmele, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková. Díky označování bude snadnější jednotlivé odrůdy identifikovat. Systém označování schválilo na jednání Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele všech 34 členských států, které zastupují více než 98 procent ploch pěstování chmele na světě.

Systém spočívá v používání trojmístných kódů pro mezinárodní označení odrůdy chmele a trojmístného kódu pro označení země a oblasti pěstování. „Hlavním cílem používání těchto kódů je rychlé rozpoznání dané odrůdy a identifikace jejího původu,“ uvedla Kršková. Podle ní bude zavedení systému nesporným přínosem pro zajištění prokazování kvality a původu chmele.

Certifikaci chmele provádí právě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Proces certifikace začíná přípravou a výdejem označovacího materiálu pěstitelům. Dále následuje kontrola při sklizni s důrazem na označování chmele podle jednotlivých katastrálních území a odrůd. Na označování navazuje ověřování kvality a původu chmele v jednotlivých ověřovacích střediscích pod dohledem pracovníků ústavu. Závěrečným úkonem je vydání certifikátu spolu se stanovením poplatků za množství ověřeného chmele.

V certifikační sezoně 2020/2021 bylo od 1. srpna 2020 do 31. 7. certifikováno 6514 tun chmele a chmelových produktů, z toho 5729 tun chmele české provenience. Ústav za období vydal 2174 certifikátů. V ČR se v současnosti pěstuje 24 registrovaných odrůd chmele ve třech chmelařských oblastech, a to Tršické, Úštěcké a Žatecké.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com