Česku se podařilo v chovech skotu vymýtit nakažlivou chorobu infekční bovinní rinotracheitidu (IBR). Uznala to Evropská komise, což by mělo pomoci mezinárodnímu obchodu, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Oficiální zveřejnění příznivého nákazového statusu ve věstníku komise se podle něj dá očekávat v nejbližších dnech. Infekce, která je celosvětově rozšířená, byla ještě před zhruba 15 lety v 80 procentech českých chovů.

Onemocnění IBR není přenosné na člověka a pokud nemá akutní průběh, nemá vliv na poživatelnost masa a mléka. V chovech skotu však způsobuje hospodářské ztráty, snížení plodnosti a úhyn telat. IBR má buď klinické příznaky, jako jsou záněty dýchacího ústrojí a pohlavních orgánů, horečky nebo výtok ze sliznic. Může jít i o formu latentní, která se projevuje především snížením užitkovosti.

„Zařazení ČR mezi země IBR prosté přináší výhody pro české chovatele skotu při vzájemném obchodování s ostatními zeměmi. Znamená jednak zvýšení záruk a usnadnění obchodování se skotem se zeměmi EU, které již status získaly, ale i obecné zvýšení prestiže a postavení ČR z nákazového hlediska,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Tento status získaly například Německo, Rakousko a Dánsko. Podle mluvčího správy se v Polsku a na Slovensku chovatelé s nemocí stále potýkají.

V roce 2006 začal v ČR ozdravovací program proti této chorobě, bez výskytu tehdy byla méně než pětina chovů. Program skončil ke konci roku 2016, nákaza už tehdy nebyla v 99 procentech hospodářství. „Od roku 2017 pokračovalo ozdravování zbylých hospodářství prostřednictví mimořádných veterinárních opatření stanovovaných SVS individuálně pro jednotlivé farmy s výskytem nákazy,“ dodali veterináři. Žádný kus dobytka pozitivně testovaný na IBR v ČR nebyl od letošní poloviny ledna. Díky uznaní statusu budou moci Češi také při dovozu zvířat do ČR vyžadovat po jiných státech větší doplňkové záruky.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com