Českým chovatelům se usnadní obchodování s ovcemi a kozami. Česko se totiž nově zařadilo mezi čtyři země Evropské unie, které mají status zanedbatelného rizika ke klasické klusavce (TSE), což je nemoc postihující ovce a kozy, která vždy končí smrtí. Státní veterinární správa (SVS) spolu s chovateli o získání statusu usilovala osm let. Vyplývá to z tiskové zprávy SVS, kterou má ČTK k dispozici.

Všechny chovy ovcí a koz v Česku jsou od dnešního dne uznány jako hospodářství se zanedbatelným rizikem ke klasické klusavce.

Jde o neurodegenerativní onemocnění projevující se změnami v chování, například lekavostí, hrabáním, napadáním jiných zvířat až agresivitou. Pak nastupuje třes, poruchy koordinace pohybů a slabost zadních končetin. Nemocná zvířata během několika týdnů hynou nebo musí být utracena.

Chovatelé nově nemusí žádat o udělení statusů pro jednotlivá hospodářství. Všechny ovce a kozy přemisťované z Česka do ostatních členských států budou mít v certifikátech potvrzeno, že pocházejí z hospodářství nacházejícího se v členském státu se zanedbatelným rizikem klasické klusavky. To chovatelům usnadní obchodování s plemennými zvířaty mezi členskými státy EU. Další země, které status mají, jsou Rakousko, Finsko a Švédsko.

Mezi podmínky získání statusu patří zajištění vyšetření dostatečného počtu ovcí a koz na klasickou klusavku ročně, šlechtění plemenných ovcí za účelem zvyšování odolnosti těchto zvířat k onemocnění a žádný potvrzený případ v Česku za posledních sedm let. Pro udržení statusu má Česko povinnost vyšetřit přibližně 3000 ovcí a koz starších 18 měsíců na TSE ročně, včetně všech uhynulých, utracených a nutně poražených.

V roce 2023 plnila ČR například také kritéria pro status země prosté vztekliny, tuberkulózy skotu, afrického moru koní nebo klasického moru prasat. Statusy jsou zásadní pro chovatele, kteří vyváží zvířata a živočišné produkty. Nemusí totiž ve svých chovech dělat řadu vyšetření, která jsou předepsána, pokud by statusy Česko nemělo.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com