Dne 18. 5. 2018 se opět sešli příznivci zemědělství a červenostrakatého skotu na 9. Chovatelském dnu pořádaného Zemědělskou akciovou společností Mžany společně se společností Chovservis, a.s, pod záštitou Ministerstva zemědělství Jiřího Milka a Rady Královehradeckého kraje ve středisku v Sověticích.

Hlavním bodem programu byla přehlídka plemenného červenostrakatého skotu od špičkových chovatelů. Zúčastnilo se jí přes 50 plemenných zvířat z pěti krajů a šestnácti podniků.

Rozhodčím přehlídky byl již tradičně ředitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu Ing. Pavel Král.

Mezi dvaceti předvedenými prvotelkami byla jako nejlepší vyhodnocena zástupkyně z farmy Příchovice, na druhém místě se umístila prvotelka z VOD se sídlem v Kámeně a třetí místo putovalo do Agrocentrum Jizeran.

Kategorie starších krav byla velmi početně zastoupena. O titul šampionky se v této kategorii popralo 34 dojnic. Dojnice které postoupily do úzkého finále, byly velmi vyrovnané a dle rozhodčího by si každá z nich zasloužila vyhrát.

Vítězství nakonec zůstalo „doma“ v ZAS Mžany a.s., druhé místo putovalo do ZD Dobrá Voda a na třetím místě se umístila legendární Berta z Radešínské Svratky, která byla vyhlášena i jako Miss Sympatie. Kolekci krav doplnil plemenný býk z Chovatelského družstva Impuls – MARLEY.

Foto č. 1 Vítězství v kategorii starší krávy putovalo Zemědělské akciové společnosti Mžany

Foto: Jan Kocmánek

Předvedena byla i nesoutěžní kolekce plemenných jalovic různých plemen – holštýn, normad, jersey, česká červinka a český strakatý skot. Takto pestré zastoupení plemen přivezl na ukázku Školní statek Střední zemědělské školy v Poděbradech.

O vodění zvířat se již tradičně postarali studenti ze Střední zemědělské školy v Poděbradech a Střední zemědělské školy v Hořicích.

Nejlepší vodičkou byla vyhlášena studentka Střední zemědělské školy v PoděbradechKateřina Šestáková.

Foto č. 2 Atchafalaya z VOD se sídlem v Kámeně a nejlepší vodička

Foto: Jan Kocmánek

Foto č. 3 Legendární Berta

Foto: Marcela Otrubová

Tradičně je na chovatelském dnu připraven i program pro žáky základních škol 1. – 4. tříd, o které se starají Lesy České republiky, Zemědělský svaz ČR a MAS Hradecký venkov. Program má vysokou úroveň a snaží se žákům přiblížit zemědělství i lesnictví ve fyzických ukázkách. Pro starší žáky byla připravena prezentace středních škol a učilišť královehradeckého kraje. Všichni účastníci chovatelského dne se mohli projet v jednou ze dvou kočárů taženými haflingy nebo frískými koňmi.

Občerstvení návštěvníků bylo zajištěno stánky, které prezentovaly regionální potraviny. Dále také mohli obdivovat vystavené zemědělské stroje nebo navštívit stánky některých vystavujících firem, které se zde prezentovaly.

Závěrem…

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem chovatelům, kteří uvolnili svá zvířata do přehlídky, dále pořadatelům za další výbornou zemědělskou akci a také studentům Poděbradské a Hořické zemědělky, kteří se podíleli na přípravě této akce a vodění zvířat.

Těšíme se na další 10. ročník Zemědělského dne ve Mžanech.

Zúčastněné podniky:

 • ZAS Horní Bradlo
 • AGROCHOV Stará Paka a.s. (Brdo, Roškopov, Úbislavice)
 • ZAS Mžany a.s.
 • UNIAGRO s.r.o
 • AGROCENTRUM JIZERAN a.s.
 • Josef Josífek Jón farma Příchovice
 • ZD Dobrá Voda
 • Nahořanská a.s.
 • Kalenská zemědělská a.s.
 • VOD se sídlem v Kámeně
 • ZOD Roztoky – Kruh
 • ZD Velká Losenice
 • PROAGRO Radešínská Svratka a.s.
 • ZEOS LOMNICE a.s.

Foto: Marcela Otrubová

Foto: Marcela Otrubová

Foto: Marcela Otrubová

Foto: Marcela Otrubová

Foto: Jan Kocmánek

Foto: Marcela Otrubová

 


Text  a foto: Marcela Otrubová

Foto: Jan Kocmánek – Školní statek v Poděbradech