Ve čtvrtek 26.5.2022 proběhl na školním statku v Hořicích Chovatelský den za hojné účasti veřejnosti, především z řad těch nejmenších, pro které byly připraveny různá stanoviště s úkoly. Děti se také mohli seznámit s různými druhy hospodářských zvířat, prohlédnout si vejce od různých plemen drůbeže nebo se podívat přímo do kabiny traktoru. Velkému zájmu se těšila i jízda kočárem.

Jezdecký program

Stěžejním programem celé akce byl bohatý jezdecký program na místní jízdárně, kde mohli diváci shlédnout soutěž spřežení poníků, ukázku výcviku studentů na školních koních, různé ukázky drezúrní práce nebo křest hříbat. Celou akci velmi sofistikovaně a odborně komentoval Jan Tvarůžek a sledující diváky tak zasvětil do tajů jezdeckého sportu a souhry člověka s koněm. 

Modernizace školního statku

Školní statek je zařízením Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice. V roce 2018 byl dokončen projekt Modernizace cvičné stáje pro skot za více než 90 milionů korun, který byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu. Modernizace zahrnovala rekonstrukce stáje pro dojnice a jalovice, hnojiště pro skladování chlévské mrvy, úpravu silážních žlabů nebo skladovací jímky pro odpadní vody. Kromě investic do staveb byla pořízena i mechanizace, výpočetní technika a vybavení pro učebny.

Zmodernizovaná stáj pro odchov jalovic

Od králíků po skot

V současné době hospodaří školní statek na 230 ha zemědělské půdy a 30ha luk a pastvin. Na této výměře pěstují ozimou pšenici, jarní a ozimý ječmen, řepku, cukrovku, vojtěšku a pícniny. Chovají zde celkem 120ks českého červeného skotu a z toho je 50 dojených krav s užitkovostí kolem 7tis. litrů za laktaci. Na ukázku plemen skotu zde potkáte pár kusů i jiných plemen – belgické modré, holštýnský skot nebo normandský skot. Nedílnou součástí školního statku jsou i koně, kteří slouží k výuce studentů v předmětu jezdectví nebo jezdeckého kroužku. Prasata zatupují dvě prasnice plemene landrase a přeštické černostrakaté prase, která i odchovávají selata, aby výuka studentů byla ucelená. Kromě velkých hospodářských zvířat absolvují studenti praxi i v drobnochovu, kde se starají o různé druhy plemen slepic a králíků.

Součástí kravína je i zázemí pro praktickou výuku studentů jejíž součástí jsou moderní učebny nebo učební chodba přímo v prostorách kravína. 

Krávy jsou dojeny na rybinové dojírně pro 8 kusů. Celé dojení trvá zhruba 2,5 hod. 

Text a foto: Ing. Marcela Otrubová