Chovatelské družstvo Impuls je vůbec nejúspěšnější projekt chovatelů na šlechtění českého strakatého skotu. Je až k nevíře, čeho se podařilo partě nadšenců s nulovým základním kapitálem uprostřed velmi tvrdé konkurence během 20 let dosáhnout. A to nejen na poli šlechtění, kde je Chovatelské družstvo Impuls na prvním místě, či na trhu s inseminačními dávkami, kde je na místě druhém, ale rovněž na poli softwaru, sběru dat či propagace českého strakatého skotu. Veškeré softwary se vyvíjely v České republice. Všechny inovace se rodily v Bohdalci. Chovatelské družstvo Impuls stálo a dále stojí za většinou důležitých změn ve šlechtění českého strakatého skotu, od společného výpočtu plemenných hodnot až po digitalizaci kontroly mléčné užitkovosti. 

Důležité milníky v Impulsu

2001 – založení Chovatelského družstva Impuls
2004 – zahájení výkonu služby inseminace a kontroly mléčné užitkovosti, zprovoznění stáje Inseminační stanice býků
2005 – kolaudace laboratoře a administrativní budovy, schválení provozu Inseminační stanice býků v Bohdalci Státní veterinární správou
2011 – WebSkot – spuštěn nový plemenářský software WebSkot
2013 – vývoj vlastní digitální metody kontroly mléčné užitkovosti, členství v ICAR
2014 – založení Společnosti pro kontrolu užitkovosti, spol. s.r.o.
2016 – čeští býci ve společné topce
2017 – první český býk, Lanslide, vyhlášen otcem býků v Bavorsku
2020 – registrace obchodní značky milkSIM
2021 – zahájení testace s Bayern-Genetik

 

Významné osobnosti, které se zasloužili o rozvoj družstva

(foto zleva: František Dvořák, Ladislava Šustáčková, Lubomír Pisk, Josef Cetkovský, Zbyněk Buřval, Ing.Vladimír Basovník, Ing.Antonín Krejčíř)

Josef Cetkovský – Hospodářské družstvo Určice, družstvo, první předseda představenstva. Významná osobnost mezi chovateli, která sehrála důležitou roli jak při založení samotného Chovatelského družstva Impuls, tak při vyjednávání podmínek spolupráce s Inseminační stanicí býků v Grubu.

Ing. Antonín Krejčíř – duchovní otec a první ředitel Chovatelského družstva Impuls. Celorepublikově respektovaný šlechtitel s dlouholetou praxí a spoustou cenných zkušeností, postaral se o rozjezd firmy a šlechtitelského programu českého strakatého skotu.

Ing. Roman Šustáček, PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. – velký bojovník za české chovatelství a český strakatý skot. Podílel se na všech důležitých změnách ve šlechtění českého strakatého skotu. Zakladatel výstavy Den českého strakatého skotu, která dosáhla světového věhlasu. Radešínské Svratce udělil hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil v roce 2006 titul Hlavního města strakatého skotu. Místopředseda představenstva v letech 2001-2016. Poděkování převzala manželka Ladislava. Roman Šustáček tragicky zahynul v květnu 2016.

Ing. Vladimír Basovník, ZEAS Nedakonice, a.s. – šlechtění českého strakatého skotu se aktivně věnoval celý profesní život. Dlouholetý člen Rady Svazu, Zdravotní komise. Člen představenstva Chovatelského družstva Impuls v letech 2001-2018.

Ing. Roman Kysilko, AGRONEA Polička, a.s. – stále aktivní ve šlechtění českého strakatého skotu, dlouholetý člen Rady Svazu. Člen představenstva, od roku 2016 místopředseda představenstva.

Zbyněk Buřval, AGRO Liboměřice, a.s. – stále aktivní ve šlechtění českého strakatého skotu. Člen představenstva Chovatelského družstva Impuls od roku 2001.

Lubomír Pisk, ZD Kouty – stále aktivní ve šlechtění českého strakatého skotu. Dlouholetý člen Rady Svazu. V roce 2008 vystřídal pana Cetkovského na postu předsedy představenstva, kterým je doposud. Člen představenstva od roku 2001.

Zásadní význam pro rozvoj Chovatelského družstva Impuls i pro směr šlechtění měl Dr. Thomas Grupp, do roku 2020 ředitel firmy Bayern-Genetik.

Dosavadní chovatelské úspěchy

Metou nejcennější pro každého šlechtitele je mít býka na prvním místě TOPky. Chovatelskému družstvu Impuls se to podařilo v roce 2013, kdy na špici tehdy ještě výhradně české topky býků stanul Hurikan MOR-184 ze Zemědělského družstva Kouty. Velkým úspěchem bylo zařazení býka Lanslide HG-369, původem z DVP Pyšel, narozeného na školním statku Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, na seznam otců býků v Bavorsku.

Foto č.1: Býk Lanslide HG-369

Pokračovat by se dalo výčtem krav ze šlechtitelského programu Chovatelského družstva Impuls, které ovládly výstavy českého strakatého skotu. Některé z nich, například Berta z Radešínské Svratky, se staly mezi chovateli, a to nejen v České republice, doslova legendami.

Foto č.2 : Berta z Radešínské Svratky na chovatelském dni ve Mžanech v roce 2018

Největším úspěchem Chovatelského družstva Impuls, z kterého dnes těží všichni chovatelé, plemenářské firmy a dokonce i Svaz, není konkrétní býk či kráva, ale společný výpočet plemenných hodnot s Německem a Rakouskem. Bylo to právě Chovatelské družstvo Impuls, které nastartovalo změny ve Svazu chovatelů českého strakatého skotu, jež vyústily ve společný výpočet plemenných hodnot.

Přímé porovnání býků a krav napříč největšími populacemi strakatého skotu vede k vyšší konkurenci, genetickému zisku a otevírá české genetice dveře na lukrativní západní trhy. Čeští býci se tak postupně dostávají do hlavních nabídek firem po celé Evropě. V případě Chovatelského družstva Impuls jsou zisky z exportu inseminačních dávek investovány zpět do českého šlechtění. Dalo by se říci, že se na financování českého šlechtění podílí chovatelé z Německa, Rakouska či Itálie.

Vize v dalším šlechtění českého strakatého skotu a činnosti družstva

Hlavní náplní Chovatelského družstva Impuls bylo, je a bude šlechtění českého strakatého skotu. Na první pohled to může vypadat, že se v činnosti družstva nic nemění. Opak je pravdou. Šlechtění před 20 lety a dnes je diametrálně odlišné. S raketovým rozvojem informačních technologií přibývá množství dat, která již nelze efektivně analyzovat bez využití sofistikovaných softwarů. Udržet krok s nejvyspělejšími zeměmi světa bude velmi náročné. Bez velkých investic do automatizace sběru dat se šlechtění budoucnosti neobejde. Sběr dat musí být plně automatizován a přesunut do cloudového prostředí tak, aby umožnil on-line analýzu a sdílení dat.

Chovatelské družstvo Impuls stojí za on-line sběrem dat reprodukce, které úspěšně běží již přes 10 let a vývojem vyspělého selekčního softwaru WebSkot.

Nejslabším článkem všech v Česku dostupných softwarů je zaostalé sdílení dat. Nůžky mezi tím, co chovatelské Svazy a servisní organizace chovatelům a plemenářským firmám nabízí a tím, co technologický pokrok umožňuje, se rozevírají. On-line sběr, analýza a sdílení dat tak patří mezi největší výzvy českého šlechtění.

Vize šlechtění českého strakatého skotu

Chovatelské družstvo Impuls je jedinou firmou v Česku, která se zabývá výhradně šlechtěním českého strakatého skotu. Nestojí před otázkou, které plemeno je nyní nejzajímavější z pohledu prodeje inseminačních dávek, na čem lze právě teď nejvíce vydělat. Cíle Chovatelského družstva jsou jasné a dlouhodobé.

Chovatelské družstvo Impuls má vizi. Vizi krávy budoucnosti. Vizi, která zajistí prosperitu chovatele a bude akceptována spotřebitelem. Vizi, která vyústila v založení registrované obchodní značky, značky jež se stává symbolem udržitelné produkce mléka a hovězího masa, značky milkSIM.

Nadčasovost vize Chovatelského družstva Impuls potvrzuje mezinárodní tlak na přijetí opatření k ochraně klimatu a s tím související požadavky na omezování emisí skleníkových plynů, či rostoucí nároky na welfare, klima, uhlíkovou stopu a energeticky úsporné postupy.

3 TOP býci, kteří působí na chovatelské stanici Impuls

Rocky RAD-544

Rocky RAD-544 s GZW 133 patří mezi naprostou špičku strakatých býků prověřených na potomstvu. Vynikající je mléčná užitkovost, fitness či utváření vemene. Býk pochází z DVP Pyšel.

Foto č.3: Dcera ze ZD Kouty

 

Pirlo POL-022

Pirlo POL-022, býk prověřený na potomstvu, výborná mléčná užitkovost, utváření končetin i vemene. Matky Pirla a Rockyho jsou sestry pocházející z embryotransferu.

Foto č.4: Dcera z DVP Pyšel

Pardal Pp* MOR-277

Pardal Pp* MOR-277 je nejlepším českým bezrohým býkem prověřeným na potomstvu. Výborná kombinovaná užitkovost dcer. Býk pochází z Příkosické zemědělské a.s.

Foto č. 5: Dcera z ZDV Štichovice

Foto č.6: Dcera z Příkosické zemědělské a.s.

Autor: Ing. Michal Basovník, Ing. Marcela Otrubová

foto: redakce, archiv chovatelského družstva Impuls