Zemědělci na jižní Moravě chovali v první polovině letošního roku 62.920 kusů skotu, proti stejnému období loni je to o 246 kusů méně. O 807 kusů se meziročně snížil počet telat a klesl také objem produkce jatečného skotu. Vzrostla naopak výroba mléka, a to o 1,4 procenta na 98 milionů litrů. O několik stovek kusů se meziročně snížil také chov prasat. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Ve struktuře skotu podle věkových kategorií zabírá největší část, a to 43,2 procenta, skot starší dvou let, z toho 77 procent jsou dojené krávy. Prvenství v počtu chovaného skotu mezi kraji drží Jihočeský kraj, kde stavy skotu dosáhly 224.600 kusů.

Jihomoravský kraj uvádí třetí nejvyšší hodnotu v průměrné denní dojivosti, činí necelých 26 litrů s meziročním nárůstem o 2,6 procenta. Téměř všechno mléko jihomoravští hospodáři za první půl rok prodali. Největším producentem mléka je s 299 miliony litrů kraj Vysočina.

Za první pololetí se na jižní Moravě narodilo 13.032 telat. Na 100 krav připadlo zhruba 52 telat, což je mezi kraji nejnižší hodnota. Zároveň je však na jižní Moravě nejnižší procento uhynulých telat do tří měsíců od narození.

Prasat chovali zemědělci v první polovině letošního roku 130.200, o několik stovek méně než loni. Největší část, 41 procent, tvoří prasata na výkrm. Mladá prasata od 20 do 50 kilogramů živé hmotnosti tvoří 27 procent celku, selata do 20 kilogramů živé hmotnosti 24,6 procenta a chovná prasata 7,1 procenta.

Na jednu prasnici připadá 15,4 narozeného selete, což je pod republikovým průměrem. Z celkového počtu narozených selat téměř desetina uhynula.
Výroba (tis. l) a tržnost (pct) mléka v první polovině let 2016-2021 (zdroj: ČSÚ)
2021 2020 2019 2018 2017 2016
výroba 97.783 96.428 91.860 90.085 88.598 87.202
tržnost 97,7 97,7 97,6 97,6 97,5 97,7

 

Zdroj: ČTK

foto: pixabay.com