Cílem přehledu realizačních cen vepřového masa je přinášet odborné i širší veřejnosti informace o aktuální situaci na trhu s vepřovým masem. Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj cen vepřového masa u průmyslových výrobců výsekového masa, průměrné ceny prasat v živém.

Prasata jatečná v živém (kg)

Cena za jatečná prasata v živém se od počátku roku zvýšila o 0,76Kč/kg. V meziročním srovnání jsou březnové ceny letošního roku mírně vyšší o 0,92Kč/kg, tj. o 2,27%.

(zdroj: csu.cz)

Prasata jatečná v živém (t) v období 2011-2022

Nejvyšších výkupních cen dosahovala jatečná prasata v živém v letech 2012-2013. Loňská výkupní cena dosahovala hodnoty 41 205Kč/t což je o 20% více než v roce 2022.

(zdroj: www.csu.cz)

Vývoj výroby vepřového masa v tunách v období 2010-2023

O roku 2010 poklesla výroba vepřového masa o 75 938kg, tj .o 26,6%. Meziročně poklesla výroba vepřového masa o 8 374, tj. o 3,85%.

(zdroj: csu.cz)

Porovnání cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen u vepřové kýty bez kosti (kg)

Jak je patrné z následujícího grafu, jak spotřebitelské ceny vepřové kýty bez kosti, tak ceny průmyslových výrobců mají stoupající tendenci. Meziročně se ceny průmyslových výrobců zvýšily o 17,80Kč/kg, tj. o 18,5%. Spotřebitelské ceny se zvýšily o 27,12Kč/kg, tj. o 20,49%.

(zdroj: csu.cz)