Cílem přehledu realizačních cen vepřového masa je přinášet odborné i širší veřejnosti informace o aktuální situaci na trhu s vepřovým masem. Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj cen vepřového masa u průmyslových výrobců výsekového masa, průměrné ceny prasat v živém.

Prasata jatečná v živém (kg)

Cena za jatečná prasata v živém se od počátku roku zvýšila o 10,7% a poté začala klesat až do prosince celkově o 9,62%. Na počátku roku začaly ceny za jatečná prasata v živém mírně klesat a to o 0,87%. V meziročním srovnání jsou lednové ceny letošního roku mírně vyšší o 4,12%.

(zdroj: csu.cz)

Prasata jatečná v živém (t) v období 2011-2022

Nejvyšších výkupních cen dosahovala jatečná prasata v živém v letech 2012-2013. Loňská výkupní cena dosahovala hodnoty 41 205Kč/t což je o 20% více než v roce 2022.

(zdroj: www.csu.cz)

Vývoj výroby vepřového masa v tunách v období 2010-2023

O roku 2010 poklesla výroba vepřového masa o 75 938kg, tj .o 26,6%. Meziročně poklesla výroba vepřového masa o 8 374, tj. o 3,85%.

(zdroj: csu.cz)

Porovnání cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen u vepřové kýty bez kosti (kg)

Nejvyšší loňská spotřebitelská cena dosahovala hodnoty 131,92Kč/kg. Od počátku roku se tak ceny zvýšily o 22,5%. V prosinci ceny zaznamenaly pokles na 126,06Kč, tj. o 4%. U cen průmyslových výrobců se od počátku roku ceny zvýšily o 23,5% tj. o 22,5Kč. V lednu se spotřebitelské ceny zvýšili o 10% a v únoru opět začaly klesat.

(zdroj: csu.cz)