Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj cen vepřového masa v podobě cen průmyslových výrobců výsekového masa, průměrné ceny JUT jatečných prasat za studena tak následně realizačních cen ve vybraných obchodech.

Průměrné ceny JUT jatečných prasat tř. SEU v Kč/kg za studena (týdny)

Nejnižší průměrná jateční cena JUT jatečných prasat byla v 9. týdnu loňského roku 31,52Kč/kg a naopak nejvyšší cena 25. týden, a to 39,38Kč/kg. letošní průměrné ceny JUT jatečných prasata začínají na hodnotě 32,4Kč/kg.

(zdroj: www.szif.cz)

Ceny průmysl. výrobců vybraných druhů výsekového masa – vepřová pečeně

Uvedené ceny byly zjišťovány dvakrát za měsíc a kolísaly od 67,33Kč/kg do 85,21Kč/kg za kilogram vepřové pečeně. První letošní údaj o ceně vepřové pečeně je o 4Kč nižší než cena ve stejném období v loňském roce.

(zdroj: www.szif.cz)

Průměrné spotřebitelské ceny potravin – vepřová pečeně Kč/kg (týdny)

Při porovnání cen na začátku letošního roku je patrný jejich pokles. V 7.týdnu je rozdíl mezi spotřebitelskou cenou letos a v loňském roce necelých 18Kč.

(zdroj: www.csu.cz)

Realizační ceny ve vybraných obchodech – vepřová pečeně (Kč bez DPH/kg)

Konečné ceny pro zákazníky se značně liší, jak typem obchodu, tak zemí původu.