Redakce AGROPRESS.CZ opět oslovila jednotlivé producenty, abychom zjistili aktuální realizačních ceny, které dosahují se svými chovy. Ve spolupráci s těmito chovateli budeme průběžně společně sledovat vývoj realizační ceny mléka v pravidelných intervalech. Abychom co nejvíce zpřesnili výsledky, uvádíme u jednotlivých chovů i základní informace o denním nádoji, počtu dojnic a ukazatele obsahu složek. Cena je uvedena jako konečná realizační včetně příplatků a bonusů.

Ceny za syrové kravské mléko vyplácené zemědělcům za měsíc listopad 2023

Výsledky chovatelů holštýnského skotu

Podnik 

Počet dojnic

Denní dodávka do mlékárny

Obsah tuku

Obsah bílkovin
Realizační cena
 6/22  10/ 22  4/ 23 8/23 11/23
Měcholupská zemědělská, a.s. 420 13200 3,81 3,43 12,76 11,15  9,85 10,28
Farma 2 1550 52000 3,7 3,35 11,40 12,80 11,67 9,97 10,138
AG Skořenice a.s. 550 17000 4,28 3,43 11,47 11,79 10,3
Farma 3 750 20000 3,7 3,45 11,53 13,52 11,64 10,03 10,74
Farma 4 650 20000 12,37 12,99 11,20 9,60 9,98
Farma 5 820 24000 4,1 3,6 11,40 12,11 9,80 10,30
Kralovická zemědělská a.s.
490 15000 3,8 3,43 12,08 14,70 10,80 9,0 9,45

 

Výsledky chovatelů českého strakatého skotu
         

Realizační cena


Podnik  Počet

dojnic

Denní dodávka do mlékárny Obsah tuku Obsah bílkovin  6/22   10/22   4/23 8/23 11/23
PROAGRO Radešínská Svratka a.s. 800 20700 3,86 3,6 11,56 13 11,80 10,50 10,71
Farma 6 600 11700 4,4 3,75 12,71 14,46 12,16 10,70 11,70
Farma 7 480 13000 11,41 13,04 10,95   10,08
ZOD Čáslavice 330 9000 4,2 3,8 11,095 12,92 11,20 10,7 10,,44
AGRO Liboměřice a.s. 750 18900 3,72 3,54 11,69 13,47 11,48  9,93 10,60
Farma 8 290 7000 4,06 3,7 11,60 13,34 11,20 9,87 10,63
Agrochov Stará Paka 950 15500 4,15 3,62 11,20 13,5 11,46   10,49
Farma  BIO 300 8500 4,17 3,6 12,50 12,07 12,56   11,44

Cílem přehledu realizačních cen mléka je přinášet odborné i širší veřejnosti informace o stavu mléčného trhu. Redakce AGROPRESS.CZ sleduje i vývoj spotřebitelských cen konzumního pasterovaného mléka. Záměrně uveřejňujeme výsledky ČSÚ a vlastní šetření ve vybraných obchodech.

Nákupní ceny za mléko placené mlékárnami (průměr)

Historické cenové maximum dosáhla cena mléka v lednu 2023 a to 13,41Kč/l, což byla nejvyšší hodnota za posledních 33 let. Od začátku roku výkupní cena mléka klesla o 3,32Kč/l, což je cca o 25%, přesto, že říjen první měsíc, kdy opět dochází k mírnému nárůstů cen. Zatímco v lednu byla cena mléka o 3,13Kč vyšší  než v loňském roce, v listopadu již byla o 2,27Kč nižší než loni.

(zdroj: szif.cz)

 

 

Porovnání cen zemědělských výrobců, cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen včetně DPH

Při porovnání jednotlivých cen je patrné, že spotřebitelské ceny ke konci roku mírně klesly, zhruba o 1Kč/l. Naopak ceny zemědělských výrobců začaly mírně stoupat a tento trend se předpokládá i v dalších měsících.

(zdroj: csu.cz)

Vývoj nákladů výroby mléka a zisku bez dotací u souboru hodnocených podniků

Z následujícího grafu je patrné, že kromě let 2014, kdy byl zisk 0,79Kč/l a 2022 se ziskem 1,30Kč/l náklady téměř vždy převyšovaly cenu za mléko. V roce 2022 byly náklady na litr mléka 10,29Kč/l. Pokud se podíváme na ceny vyplácené zemědělcům tak ty se velmi rychle blíží hranici ziskovosti.

(zdroj: https://vuzv.cz/rentabilita-vyroby-mleka/)

Realizační ceny ve vybraných obchodech – 50.týden