Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj spotřebitelských cen konzumních jablek, vývoj cen zemědělských výrobců a velkoobchodních cen. Protože se vývoj cen jablek sleduje zvlášť pro každou odrůdu, pro naše porovnání jsem si zvolili odrůdu Golden delicious, která tvoří okolo 30% z naskladněných jablek a sledují se k ní téměř celoročně všechny vývoje cen. Častým problémem českých sadařů je, že často nemají sklady s ochranou atmosférou a nemohou tak svoji produkci dodávat celoročně.

Vývoj spotřebitelských cen konzumních jablek (ČSÚ)

Tento graf znázorňuje vývoj spotřebitelských cen celkově za konzumní jablka. Zde se vývoj cen jednotlivých odrůd nesleduje. Na začátku roku se spotřebitelská cena začala zvyšovat podobně jako tomu bylo v roce minulém.

 

Vývoj cen zemědělských výrobců odrůdy Golden delicious po týdnech

Letošní cena jablek golden delicious v 5. týdnu je zhruba o 3Kč nižší než byla cena loňská v tom samém období.

Vývoj velkoobchodních cen jablek odrůdy Golden delicious po týdnech

Maximální velkoobchodní cena byla na konci června a to 18,90Kč. Naopak minimální cena byla v půlce května 15,80Kč. Ceny na počátku tohoto roku byly zhruba o 2,5kč vyšší než na počátku loňského roku.

Ceny bez DPH jablek Golden delicious ve vybraných obchodech

Při porovnání cen v obchodech je patrný mírný pokles skoro ve všech vybraných obchodech.