Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj cen jablek jak u sadařů, tak následně realizačních cen ve vybraných obchodech. Protože se vývoj cen jablek sleduje zvlášť pro každou odrůdu, pro naše porovnání jsem si zvolili odrůdu Golden delicious, která tvoří okolo 30% z naskladněných jablek a sledují se k ní téměř celoročně všechny vývoje cen.

Ceny vyplácené sadařům za odrůdu Golden delicious

V následující tabule uvádíme cenové rozpětí námi oslovených sadařů za různé velikostní třídy a způsoby pěstovaní.

Maloobchodní ceny  Velkoobchodní ceny
Sad 1 vel. třída I (Ø 6,5-7,5cm) – 29Kč/kg

vel. třída II. (Ø cca 5,5cm) – 19Kč/kg

výběrová třída (Ø > 7,5cm) – 34Kč/kg

nestandard – Ø cca 5,5cm – 12Kč/kg

25Kč/kg
Sad 2 („průmyslová jablka“) Ø 6,5cm – 18Kč/kg

Ø 7-7,5cm – 20Kč/kg

Ø 8cm – 25Kč/kg

průměr > 7cm –  12,50Kč/kg
Sad 3 menší průměr – 18Kč/kg

Ø 7-7,5cm – 20Kč/kg

Vývoj spotřebitelských cen konzumních jablek (ČSÚ)

Tento graf znázorňuje vývoj spotřebitelských cen celkově za konzumní jablka. Zde se vývoj cen jednotlivých odrůd nesleduje.

Vývoj cen zemědělských výrobců odrůdy Golden delicious po týdnech

(zdroj: www.szif.cz)

Vývoj velkoobchodních cen jablek odrůdy Golden delicious po týdnech

Maximální velkoobchodní cena byla na konci června a to 18,90Kč. Naopak minimální cena byla v půlce května 15,80Kč.

(zdroj: www.szif.cz)

Ceny bez DPH jablek Golden delicious ve vybraných obchodech

Ze šetření vyplývá, že ceny ve velkoobchodech se pohybují na úrovni téměř 40Kč/kg s DPH, v lokálních zeleninách lze jablka pořídit téměř o polovinu levněji.

foto: pixabay.com