Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj spotřebitelských cen konzumních jablek, vývoj cen zemědělských výrobců a velkoobchodních cen. Protože se vývoj cen jablek sleduje zvlášť pro každou odrůdu, pro naše porovnání jsem si zvolili odrůdu Golden delicious, která tvoří okolo 30% z naskladněných jablek a sledují se k ní téměř celoročně všechny vývoje cen. Častým problémem českých sadařů je, že často nemají sklady s ochranou atmosférou a nemohou tak svoji produkci dodávat celoročně.

Vývoj spotřebitelských cen konzumních jablek (ČSÚ)

Tento graf znázorňuje vývoj spotřebitelských cen celkově za konzumní jablka. Zde se vývoj cen jednotlivých odrůd nesleduje. Spotřebitelské ceny v roce 2021 byly vyšší než v roce 2022. Meziroční rozdíl byl 0,68Kč/kg.

 

Vývoj velkoobchodních cen jablek odrůdy Golden delicious po týdnech

Velkoobchodní ceny v roce 2022 převyšovaly předloňské ceny až na část roku. Nejvyšší loňská cena byla 24,30Kč/kg a nejnižší 16,80Kč/kg.

 

Ceny bez DPH jablek Golden delicious ve vybraných obchodech

Při porovnání cen v obchodech je patrný mírný pokles cen oproti roku 2021.