Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj cen  živého jatečného skotu a následně pak vývoj cen zemědělských a průmyslových výrobců a spotřebitelských cen včetně DPH.

Býci jateční v živém (Kč/t)

Zatímco na počátku roku byl meziroční rozdíl výkupních cen 8 069Kč/t, v srpnu už byl meziroční rozdíl 492Kč/t ve prospěch loňského roku. Od počátku roku je to pokles o 1,8%. Tento velký rozdíl je dán nízkými výkupními cenami na počátku loňského roku.

(zdroj: www.csu.cz)

Jalovice jatečné v živém (Kč/t)

Podobná situace jako u býků je i u ostatních kategorií. Výkupní ceny za jalovice v živém mají v letošním roce poměrně stabilní vývoj. Meziroční rozdíl srpnových cen byl 1 756Kč/t. 

(zdroj: www.csu.cz)

Krávy jatečné v živém (Kč/t)

I výkupní ceny za jatečné krávy si drží stabilní úroveň bez výraznějších výkyvů. Od počátku roku se výkupní ceny zvýšily o 84Kč/t.

(zdroj: www.csu.cz)

Porovnání cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen včetně DPH

Z následujícího grafu je patrný pokles všech tří cen a to konkrétně u cen zemědělských výrobců o 0,96%, u cen průmyslových výrobců o 1,6% a u spotřebitelských cen včetně DPH o  4,04%.