Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj cen hovězího masa jak v JUT za studena tak vývoj cen živého jatečného skotu a následně pak realizační ceny ve vybraných obchodech.

Průměrné ceny JUT jatečných býků tř. SEUR v Kč/kg

Po počátečním růstu  zaznamenaly průměrné ceny JUT jatečných býků tř. SEUR mírný pokles a meziroční rozdíl v 39. týdnu byl přes 18Kč/kg.

(zdroj: www.szif.cz)

Býci jateční v živém (Kč/t)

Jak je patrné z následujícího grafu, jatečné ceny býků rovněž dlouhodobě stoupají a meziroční rozdíl v zářijové ceně dosahuje 10,5 tis. Kč.

(zdroj: www.csu.cz)

Jalovice jatečné v živém (Kč/t)

Podobná situace jako u býků je u všech kategorií skotu. U jalovic je meziroční rozdíl v zářijové ceně 9,3 tis. Kč a průměrná cena v živém dosahuje hodnoty 46 884Kč/t.

(zdroj: www.csu.cz)

Krávy jatečné v živém (Kč/t)

Jatečná cena krav v živém dosahovala v září hodnoty 42 048Kč/t, což je o 9,3 tis./t více než v loňském roce.

(zdroj: www.csu.cz)

Realizační ceny ve vybraných obchodech – hovězí zadní bez kosti (Kč/kg)

Zatímco v únoru se ceny za hovězí zadní bez kosti v obchodech pohybovaly v rozmezí 200-250Kč/kg,  červnové ceny se již z velké části pohybovaly za hranicí 250Kč/kg a říjnové se blíží hodnotě 300Kč/kg.