Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj cen  živého jatečného skotu a následně pak vývoj cen zemědělských a průmyslových výrobců a spotřebitelských cen včetně DPH a rovněž vývoj cen zástavových býčků.

Býci jateční v živém (Kč/t)

Od počátku roku poklesly výkupní ceny jatečných býků v živém o 492Kč.  V meziročním srovnání byly ceny o 723Kč nižší, což je pokles o 1,2%.

Graf.č.1: Býci jateční v živém (Kč/t)

(zdroj: www.csu.cz)

Jalovice jatečné v živém (Kč/t)

Podobná situace jako u býků je i u ostatních kategorií. Výkupní cena jalovic v živém se od počátku roku snížila 823Kč. V meziročním srovnání se výkupní ceny snížily o 490Kč.

Graf č.2: Jalovice jatečné v živém (Kč/t)

(zdroj: www.csu.cz)

Krávy jatečné v živém (Kč/t)

I výkupní ceny za jatečné krávy si drží stabilní úroveň bez výraznějších výkyvů. I přes lehké zvýšení během roku jsou nyní výkupní ceny krav na úrovni cen v lednu 2023.

Graf č.3: Krávy jatečné v živém (Kč/t)

(zdroj: www.csu.cz)

 

Porovnání cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen včetně DPH

Z následujícího grafu je patrný pokles všech tří cen a to konkrétně u cen zemědělských výrobců o 3,51%, u cen průmyslových výrobců o 3,08% a u spotřebitelských cen včetně DPH o 8,75%.

Graf č.4: Porovnání cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen včetně DPH

(zdroj: www.csu.cz)

Vývoj cen zástavového skotu

Cena zástavových býčků masných plemen se od počátku roku zvýšila o 15Kč, tj. o 20%. I přesto, že výkupní ceny v září dosahovaly 82Kč a byly nejvyšší v tomto roce. Cena zástavových býčků se od počátku roku zvýšila o 6Kč, tj. o 8,5%. Nejvyšší výkupní cena býčků ostatních plemen byla 72Kč. 

Graf č. 5: Vývoj cen zástavového skotu v roce 2023