Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj cen hovězího masa jak v JUT za studena tak vývoj cen živého jatečného skotu, ceny průmyslových výrobců  a následně pak realizační ceny ve vybraných obchodech.

Průměrné ceny JUT jatečných býků tř. SEUR v Kč/kg

Průměrné ceny JUT jatečných býků tř. SEUR od začátku letošního roku stále stoupají a meziroční rozdíl ve 20. týdnu je přes 25Kč/kg.

(zdroj: www.szif.cz)

Býci jateční v živém (Kč/t)

Jak je patrné z následujícího grafu, jatečné ceny býků rovněž dlouhodobě stoupají a meziroční rozdíl v dubnové ceně dosahuje 10 tis. Kč.

(zdroj: www.csu.cz)

Jalovice jatečné v živém (Kč/t)

Podobná situace jako u býků je u všech kategorií skotu. U jalovic je meziroční rozdíl v dubnové ceně 8,5 tis. Kč a průměrná cena v živém dosahuje hodnoty 43 043Kč/t.

(zdroj: www.csu.cz)

Krávy jatečné v živém (Kč/t)

Jatečná cena krav v živém dosahovala v dubnu hodnoty 38 960Kč/t, což je o 9,7 tis./t více než v loňském roce.

(zdroj: www.csu.cz)

Ceny průmyslových výrobců – hovězí zadní bez kosti (Kč/kg)

Cena za hovězí zadní bez kosti se aktuálně pohybuje kolem hodnoty 200Kč/kg, což je bezmála o 50Kč více než tomu bylo v loňském roce.

(www.szif.cz)

 

 

Realizační ceny ve vybraných obchodech – hovězí zadní bez kosti (Kč/kg)

Zatímco v únoru se ceny za hovězí zadní bez kosti v obchodech pohybovaly v rozmezí 200-250Kč/kg,  červnové ceny se již z velké části pohybují za hranicí 250Kč/kg.