Tento týden AGROPRESS.CZ sledoval vývoj cen  živého jatečného skotu a vývoj cen zástavových býčků.

Býci jateční v živém (Kč/t)

V lednu se jateční býci v živém prodávali o 692Kč dráž než v prosinci loňského roku. Meziročně byla lednová cena o 586Kč vyšší než v roce 2023.

Graf.č.1: Býci jateční v živém (Kč/t)

(zdroj: www.csu.cz)

 

Jalovice jatečné v živém (Kč/t)

Lednové výkupní ceny jalovic jsou v meziročním srovnáním téměř shodné. V porovnání s prosincovými cenami jsou lednové ceny o 1 576Kč vyšší, tj. o 3,42%

Graf č.2: Jalovice jatečné v živém (Kč/t)

(zdroj: www.csu.cz)

 

Krávy jatečné v živém (Kč/t)

Cena jatečných krav na počátku roku meziročně klesla o 3 495Kč, tj. o 8,5%. Oproti prosincové ceně byla lednová cena o 207Kč vyšší.

Graf č.3: Krávy jatečné v živém (Kč/t)

(zdroj: www.csu.cz)

 

Vývoj cen zástavového skotu

Cena zástavových býčků masných plemen se od počátku roku zvýšila o 15Kč, tj. o 20%. I přesto, že výkupní ceny v září dosahovaly 82Kč a byly nejvyšší v tomto roce. Cena zástavových býčků se od počátku roku zvýšila o 6Kč, tj. o 8,5%. Nejvyšší výkupní cena býčků ostatních plemen byla 72Kč. 

Graf č. 4: Vývoj cen zástavového skotu v roce 2023

(zdroj: www.csu.cz)