Průměrná cena zemědělské půdy v Česku ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostla o dvě procenta na 25,50 Kč za metr čtvereční. Ve výroční zprávě to uvedla společnost Farmy.cz, která se specializuje na prodej farem a zemědělských nemovitostí. Za loňský rok průměrná cena půdy stoupla meziročně o 1,3 procenta.

„Růst ve druhém čtvrtletí velmi pravděpodobně souvisí s návrhem vlády na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětnou platností na převody uskutečněné od prosince 2019. Přestože zrušení této daně dosud není ve finální podobě schváleno, velká část kupujících s touto úsporou již počítá a je ochotna ji promítnout do vyšší kupní ceny,“ uvedla Farma.cz.

Zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti schválila koncem dubna vláda. Návrh ještě podléhá schválení Parlamentem a musí ho podepsat prezident. Většina odborníků z oboru upozorňovala na to, že poté, co byla v roce 2016 povinnost převedena z prodávajícího na kupujícího, fakticky zdražila pořízení nemovitosti.

Obr. č.1: Vývoj tržních cen zemědělské půdy v období 2010-2019

Loni rostl rozdíl mezi tržní cenou orné půdy a trvalých travních porostů (TTP). Orná půda byla o 38 procent dražší, meziroční nárůst rozdílu tak činil pět procentních bodů. „V roce 2019 došlo u orné půdy k růstu cen o dvě procenta, u TTP došlo naopak k mírnému poklesu cen o 1,6 procenta,“ uvedla dále společnost. Snížila se poptávka po pozemcích do půl hektaru, které můžou být v některých lokalitách problematicky prodejné.

Poptávka loni klesla u všech skupin investorů. Ze zahraničí převažuje zájem z Německa, půdu chtějí také Nizozemci a Belgičané. „Tito kupující jsou částečně motivováni zájmem o hospodaření na nakoupené půdě a zčásti jsou pozemky pořizovány jako investice k pronájmu. Významnější zájem ze zemí mimo EU jsme nezaznamenali,“ dodala firma.

Společnost Farmy.cz se dlouhodobě specializuje na trh se zemědělskou půdou, prodej půdy za tržní ceny a monitoring cen při transakcích zemědělských pozemků. Za tržní cenu zemědělské půdy považuje hodnotu, kterou lze dosáhnout na trhu mezi dobrovolným kupujícím a prodávajícím, kdy obě strany jednají rozumně, bez nátlaku a při dostatečné prezentaci nabídky na trhu.

zdroj: ČTK

foto: redakce