Zemědělský výhled OECD-FAO 2022–2031 nastiňuje vývoj trhu a střednědobé projekce pro světové trhy s masem.

Předpokládá se, že celosvětová spotřeba vepřového masa během příštích deseti let vzroste na 129 milionů tun a bude představovat třetinu celkového nárůstu spotřeby masa. V přepočtu na hlavu se však očekává, že světová spotřeba bude ve výhledovém období stagnovat. Vepřové maso zůstane v nadcházejícím desetiletí nejvíce konzumovaným masem v Evropské unii , i když v přepočtu na hlavu zůstane stabilní, protože změny ve stravě budou upřednostňovat drůbež jako levnější a vnímanou lepší volbu potravin. Ve většině Latinské Ameriky příznivé relativní ceny umístily vepřové maso a drůbež mezi oblíbené druhy masa, které uspokojí rostoucí poptávku střední třídy. Několik asijských zemí, které tradičně konzumují vepřové maso, jako je Korea a Vietnam předpokládají zvýšení spotřeby na hlavu.

Produkce vepřového vzroste o 17%

Očekává se, že produkce vepřového masa vzroste do roku 2031 o 17 % , oproti základní úrovni snížené ASF (africký mor prasat) v letech 2019–2021 a bude těžit z rostoucí specializace tohoto odvětví a opatření biologické bezpečnosti. Propuknutí ASF v Asii, počínaje koncem roku 2018, bude i nadále ovlivňovat mnoho zemí v prvních letech období výhledu, přičemž největší dopad zaznamenají Čína, Filipíny a Vietnam. Předpokládá se, že ohniska ASF budou i nadále udržovat celosvětovou produkci vepřového masa pod předchozími maximálními úrovněmi až do roku 2022, poté se očekává, že se bude do roku 2031 postupně zvyšovat.

Produkce vepřového masa v Číně se bude zvyšovat

Očekává se, že produkce vepřového masa v Číně se bude nadále zvyšovat a do roku 2023 dosáhne úrovně před ASF (2017). Většina nárůstu produkce vepřového masa v regionech postižených ASF bude způsobena přeměnou malých chovů na velkochovy a velké komerční podniky. Vietnam se podle odhadů stane šestým největším producentem vepřového masa hned za Brazílií a Ruskem. Očekává se, že vietnamská produkce se do roku 2023 zotaví na úroveň z roku 2019 a během prognózovaného období dále poroste.

V Evropě se očekává pokles

Očekává se, že produkce vepřového masa v Evropské unii klesne, protože se očekává, že obavy o životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat omezí domácí poptávku, zatímco pokles dovozu z Číny také negativně ovlivní obchodní vyhlídky. Produkce Brazílie a USA by měla na začátku výhledu také klesnout v důsledku očekávaného poklesu čínské dovozní poptávky a vysokých nákladů na krmivo. Na druhou stranu jejich produkce zůstane vysoká vzhledem k jejich silné konkurenční pozici na světových trzích.

zdroj: https://www.oecd-ilibrary.org

https://www.pig333.com/latest_swine_news/global-pig%C2%A0meat%C2%A0output-projected-to-rise-17-in-ten-years_18583/

foto: pixabay.com