Loňské sucho se vyvíjelo již od zimních měsíců, kdy nedošlo k vytvoření dostatečných sněhových zásob a dešťové srážky byly také minimální. Brzy tak nastal i pokles stavu podzemních i povrchových vod. V jarních měsících již velká část toků vykazovala historicky nejmenší průtoky pro dané roční období. V červenci a srpnu pak spadlo méně než polovina normálu srážek, což v kombinaci s vysokou evapotranspirací v důsledku častých tropických dní způsobilo ubývání vody z krajiny. Důsledkem pak byl výskyt všech projevů sucha, které zahrnují např. dlouhodobý pokles nasycení půdy pod hodnotu 10% využitelné vodní kapacity. Červenec až září roku 2018 zaznamenaly zatím největší suchou epizodu za celé období pozorování od 60.let.

(zdroj: www.intersucho.cz)

 

 „Rok 2018 se projevil všemi druhy sucha. Z hlediska průtoků a stavu podzemních vod, byl rok 2018 celkově sušší než 2015.“

Jaký bude rok 2019?

Ani během zimního období 2018/2019 se nedoplnil deficit zásob vod především těch spodních. I když bylo celkové množství sněhu nadprůměrné, v nižších nadmořských výškách se sněhové zásoby tvořily jen přechodně a ve velmi omezené míře, což nestačilo k doplnění zásob podzemních vod především pak na jižní a střední Moravě a v Polabí. Průběh únorového počasí zmenšoval zásoby sněhu, který ale z velké části sublimovat do atmosféry. Na horách jsou právě díky přetrvávajícímu sněhu vytvořeny příznivé podmínky pro dostatek zdrojů vody pro počátek vegetační sezóny, ovšem v nižších polohách už tak příznivá situace není. V případě podprůměrných srážek během následujících týdnů je předpoklad vzniku sucha i v současném jarním období.

(zdroj: www.intersucho.cz)

 

Marcela Otrubová
zdroj: Předběžná zpráva s hodnocením stavu sucha a jeho vývoje v průběhu roku 2018 vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem