Akce je pořádána jako 25.setkání zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů pořádané ve spolupráci  s Ministerstvem zemědělství, Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov ve dnech 5.-6.11.2018 v Bystřici pod Pernštejnem (Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem).


Program 5.11.2018

I.BLOK

10:00 – 10:05 Zahájení a úvodní slovo předsedy ČMSZP, Ing. Františka Wintera

10:05 – 10:35 Program rozvoje venkova – příprava strategického plánu – Ing. David Kuna, ředitel Odboru environmentálních podpor PRV, MZe

10:35 – 11:10 Nejčastější pochybení z předchozího kola a stav čerpání PRV – Ing. Kateřina Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a ND, SZIF

11:10 – 11:40 Aktuality k národním podporám – Ing. Jan Gallas, ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, MZe

11:40 – 12:10 Místní akční skupiny – dotační příležitosti pro zemědělské podnikatele – Ing. Renata Baslerová, projektová manažerka PRV, MAS Horní Pomoraví

12:10 – 13:30 Oběd


II.BLOK

13:30 – 14:30 Analýza dat se zaměřením na budoucí SZP 2020+ (2021+) v oblastech sucha, organické hmoty a eroze – zástupce Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
14:30 – 15:00 Organická hmota, voda a půda – izolované či společné řešení? – část I. – Ing. Miroslav Florián, Ph.D. – zástupce vedoucího služebního úřadu a ředitel Sekce zemědělských vstupů, ÚKZUZ
15:00 – 15:30 Přestávka na kávu


III. BLOK
15:30 – 16:30 Organická hmota, voda a půda – izolované či společné řešení?
– část II. – Ing. Miroslav Florián, Ph.D. – zástupce vedoucího služebního úřadu a ředitel Sekce zemědělských vstupů, ÚKZUZ
16:30 – 17:30 Zemědělské sucho – nejvýznamnější hrozba budoucnosti – prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. – profesor na Mendelově univerzitě v Brně a vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, vědecký pracovník ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
17:30 – 19:00 Večeře


IV.BLOK

19:00 – 21:00 Trvale udržitelný rozvoj zemědělství – ochrana vody, půdy a ovzduší, moderovaná diskuze.


Pozvaní zástupci Ministerstva zemědělství, jeho organizací a zástupce z řad Ministerstva životního prostředí k diskuzi:

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství
Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání, MZe
Ing. Martin Šebestyán, MBA, generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu
– Ing. Miroslav Florián, Ph.D., zástupce vedoucího služebního úřadu a ředitel Sekce zemědělských vstupů, ÚKZUZ
Ing. Jan Gallas, ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, MZe
Ing. Kuna David, ředitel Odboru environmentálních podpor PRV, MZe
Pozvaní politici k diskuzi:
Bohumír Dufek – viceprezident Evropské federace odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turismu, Brusel
Ing. Jaroslav Faltýnek, poslanec a předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ing. Pavel Kováčik, poslanec a místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ing. Jana Krutáková, poslankyně a členka Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pozvaní zástupci neziskových a odborných organizací k diskuzi:
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. – profesor na Mendelově univerzitě v Brně a vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, vědecký pracovník ÚVGZ AV ČR, v. v. i
Ing. Zdeněk Jandejsek CSc. – prezident Agrární komory ČR
Ing. František Winter, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
Ostatní pozvaní k diskuzi v plénu:
Ing. Milan Boleslav, předseda Svazu marginálních oblastí
Ing. David Brož, prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky
Ing. Václav Jungwirth, předseda Českého svazu chovatelů masného skotu, z.s.
Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
a další významní činitelé z rezortu zemědělství, včetně zástupců nevládních zemědělských organizací a farmářů z praxe
Po diskuzi bude neformální beseda v prostorách restaurace spojená s občerstvením


Program 6.11.2018

09:30 – 10:30 Aktuality ve vyjednávání v Bruselu k SZP 2020+ – zástupce Stálého zastoupení ČR při EU
10:30 – 10:50 Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce – Ing. Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství, ČSOB
10:50 – 11:20 Programy PGRLF – podpory a novinky PGRLF – záměry, změny, předpokládaná administrativa – Mgr. Ondřej Mareček, místopředseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
11:20 – 11:30 Závěr konference
11:30 – 12:00 Oběd a odjezd účastníků konference

 

převzato z: https://pro-bio.cz/kalendar-akci/