V březnu se již každý z nás těší na sluneční paprsky a otepletí. Tento měsíc nastupuje astronomické jaro, které je charakteristické svou proměnlivostí počasí. Jestliže počasí dovolí, nastávají v zemědělství první jarní práce -> příprava půdy, setba nebo hnojení. Nejlepším počasím pro zemědělce je několik suchých dnů, aby řádně oschla půda. Sněhová pokrývka je vhodná pouze v případě, kdy lze zaorat. V jiných případech pouze komplikuje jarní práce a kompletně opožďuje vegetaci.

Na přelomu měsíce často přichází tzv. Řehořská zima, která s sebou přinese příliv chladného vzduchu ze severu. Ovšem koncem měsíce není jaro již k zadržení. Po Řehořské zimě přichází oteplení a trvalé jaro – zpravidla na Josefa.

V minulém roce nás v březnu doprovázel poměrně velký rozptyl teplot, ale i tak byl minulý březen teplotně průměrný:

-> maximum: 21,9 °C

-> minimum: -3,6 °C


Průměrné roční teploty

Březen 2005 – 2,55 °C

Březen 2010 – 5,05 °C

Březen 2011 – 10.5 °C

Březen 2012 –  10.67 °C

Březen 2013 –  10.06 °C

Březen 2014 – 11.41 °C

Březen 2015 – 5,48 °C

Březen 2016 – 5,29 °C

Březen 2017 – 8,27 °C


Další měsíční pranostiky

Pánská láska, ženská chuť a březnové počasí nejsou stálé.

Březnové slunce má krátké ruce.

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

Mokrý březen je od rolníků nenáviděn.

Březnový sníh a led pro osení bývá jed.

V březnu prach – bude hrách, v březnu mlha – v studni voda.

Březnový sníh škodí osení a poli.

Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude ve stodole ráj.

Březnový sníh zaorati – jako když pole pohnojí.

Březnové mrazy nikdy neschází.

Hřmění v březnu znamená úrodný rok.

V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.

V březnu dvě punty vody a jedna lžíce bláta, v říjnu lžíce vody a dvě punty bláta.

I když pluh v březnu zemi ryje, přeci zima ještě žije.

Květ březnový není dobrý, květ dubnový polodobrý a květ májový docela dobrý.


Lucie Rysová
Zdroj:
Jelínek K., Římovský K., Smolík Z. 2004. Lidové pranostiky, přísloví a zvyky v zemědělství. Vydala: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 144 stran. ISBN: 80-7326-056-5