Ministerstvo zemědělství opět vyhlašuje září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství! Letos již po patnácté chce touto tradiční kampaní veřejnosti představit místní ekofarmy a výrobce biopotravin, jejichž počet i nabídka se rok od roku rozšiřuje v souladu s dynamicky rostoucím zájmem spotřebitelů. Je tedy vidět, že bio vám opravdu chutná. A proč je dobré i pro přírodu?

Biopotraviny jsou totiž produktem ekologického zemědělství

Na počátku zrodu každé potraviny s logem BIO stojí ekologický zemědělec. V dalších fázích výroby biopotraviny to je také zpracovatel, výrobce, obchodník, případně dovozce, ale i třeba chovatel včel. Ti všichni musí být podle platné legislativy registrovaní na Ministerstvu zemědělství, aby mohli své produkty označovat jako BIO, a musí splňovat také přísná pravidla české i evropské legislativy. Ta myslí na pěstování plodin, chov zvířat, léčení, ale i zpracování, označování, skladování či dovoz. Plnění pravidel je každoročně kontrolováno a až na základě prokázaného souladu dostává každá tato registrovaná osoba certifikát, který ji opravňuje k používání označení BIO na svých produktech. Jeho platnost si můžete ověřit i vy na www.eagri.cz/rep.

A čím přispívají přírodě?

Taková půda je také důležitá pro udržení vody které v krajině čím dál více ubývá. Život v půdě je pro udržení vody v krajině i pro dlouhodobou úrodnost mimořádně důležitý. Není pravda, že ekologický zemědělec vůbec nehnojí nebo nesmí používat přípravky na ochranu rostlin. Hnojí organickými hnojivy, například hnojem a má také k dispozici omezený seznam látek na ochranu rostlin zpravidla přírodního původu, které mu spolu se zásadami správné zemědělské praxe dokáží přinést dobrou a hlavně udržitelnou úrodu. Půda v ekologickém zemědělství není jen továrna na potraviny, ale je to zároveň místo k životu pro mnohé  organismy, zvířata i rostliny, místní, původní a prospěšné, které do přírody patří a každý v ní má nějakou navzájem propojenou, nezastupitelnou roli. Půda v ekologickém zemědělství dává život a je život sám.

Ekologický zemědělec se snaží hospodařit na půdě tak, aby ji udržel zdravou, úrodnou, živou, prostě takovou, která zůstane plodná i pro další  generace.

K hospodářským zvířatům se ekologický zemědělec chová s respektem k jejich přirozeným potřebám. Samozřejmostí jsou volné výběhy, přístup na pastvu kdykoli to podmínky dovolí, kvalitní bio krmivo a minimum stresu. Taková zvířata jsou daleko méně náchylná k onemocnění, a pokud už musí být léčena, dodržují se dvojnásobné ochranné lhůty, než se produkt od těchto zvířat může nabídnout spotřebiteli.

Co ještě přinášejí biopotraviny mimo chuti?

Pokud jste už někdy ochutnali vyzrálé maso z farmy z volného chovu, stalo se pro vás biomaso už navždy logickou volbou. Stejně tak, pokud se snažíte jako prevenci srdečních chorob optimalizovat poměr omega-3 a 6 mastných kyselin ve stravě, tak jistě volíte biomléko a biomléčné výrobky. Nejdůležitějším přínosem je ovšem fakt, že biopotraviny obsahují jen naprosto nepatrná množství reziduí pesticidů, které jsou obvykle dány obecnou úrovní znečištění našeho životního prostředí, v naprosté většině však neobsahují rezidua žádná.

Namítáte, že si biopotraviny nemůžete dovolit?

Výroba některých biopotravin je násobně náročnější a tedy nákladnější, než potravin běžných. Ekologičtí zemědělci nemají k dispozici umělá hnojiva a pesticidy, díky kterým by ušetřili spoustu práce na poli, ale zase bez nich ušetří půdu a životní prostředí.

Zpracovatelé – výrobci biopotravin mají oproti konvenci pouze striktně omezený seznam povolených přídatných látek, které neumožňují vylepšovat méně kvalitní surovinu. Výrobci tak musí používat osvědčenéi postupy a pracovat s velmi kvalitními surovinami.

Dalším příkladem je třeba chov drůbeže. Ekologičtí chovatelé musí chovat drůbež mnohem delší dobu v přirozenějších podmínkách, což oproti konvenci značně zvyšuje náklady. Výsledkem je ovšem kvalitní maso či vejce, jejichž žloutky nejsou dobarvovány syntetickými barvivy.

Jak bylo naznačeno, v ceně biopotraviny se odráží vyšší výrobní náročnost, avšak nákupem biopotraviny spotřebitel volí určitou úroveň kvality a myslí při tom i na důležité ekosystémové služby, které ekologické zemědělství přináší životnímu prostředí, tedy nám všem. Trh s biopotravinami v České republice roste každoročně o desítky procent a je tedy zjevné, že ohlížet se pouze na cenu již není mezi spotřebiteli tím nejdůležitějším aspektem.

Nelze však tolerovat někdy zbytečně vysoké marže některých obchodníků. Proto je třeba se na trhu s biopotravinami dobře orientovat. Dveře do světa BIO vám proto otevírá ZÁŘÍ – MĚSÍC BIOPOTRAVIN A EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ.

Základní informační portál kampaně, na němž jsou prezentováni partneři akce i jednotlivé konané akce či soutěže pořádané v rámci kampaně, naleznete na stránkách www.mesicbiopotravin.cz