Dne 3.5.2019 se uskutečnila ukázka prvního polního autonomního nosiče nářadí Agrointelli Robotti, kterou uspořádala firma Leading Farmers ve spolupráci s dánskou firmou Agrointelli a setkala se s velkým zájmem zemědělců. Celý program začal úvodní přednáškou v Hotelu na Farmě v Choťovicích, kde se nejprve ujal slova ředitel firmy Leding Farmers Pavel Milata. V krátkosti představil její historii, dosažené úspěchy a blížící se dvacetileté výročí založení firmy. Kromě distribuce již zmíněného robota firma letos uvede na trh další novinku, a to technologii MagGrow, která omezí ztráty při aplikaci pesticidů až o 30%. Poté pan Milata předal slovo zástupci dánské firmy Agrointelli Henriku Jacobsenovi. Firma Agrointelli se zabývá vývojem technologií pro udržitelné zemědělství na zemědělské půdě.

V úvodu své přednášky H. Jacobsen zmínil hlavní důvody vedoucí k vývoji nových technologií z nichž nejzásadnější je nedostatek pracovních sil a jejich úroveň dovedností jak u nás, tak v ostatních zemích. Modernizaci si vyžaduje i stoupající poptávka po potravinách a krmivech a rostoucí požadavky na bezpečnost potravin. Dále pak pokračoval v podrobném představení polního autonomního nosiče nářadí Agrointelli Robotti, který může provádět různé operace v průběhu vegetačního období. Po pečlivém představení celého konceptu robota a vydatném obědě pokračoval program přesunem všech účastníků na nedaleký pozemek patřící zemědělské společnosti Sloveč, kde byl robot předveden v praxi při plečkování cukrovky.

Výhody použití autonomního nosiče nářadí ROBOTII
  • Svojí nízkou váhou (celý stroj váží cca 1700 kg) se minimalizuje utužení půdy
  • Rovnoměrný výkon stroje
  • Odpadá únava řidiče
  • Veškeré operace jsou zaznamenávány a poskytuje tak zpětnou vazbu farmáři

Přesto, že robot pracuje autonomně, kdykoliv lze převést na manuální ovládání, které je totožné jako u RC modelu aut a je zajištěno pomoci tabletu. Toho se využívá při nakládání nebo skládání na podvalník, na kterém se musí na pole dopravit. Dosah manuálního ovládání je 300 m. Pomocí tabletu je zajištěn i nepřetržitý dohled nad strojem.

Foto č. 1: Pro přesnou práci na poli využívá robot anténu pro příjem RTK signálu.

Data, která má farma k dispozici se doplní o data získané od robota během jeho práce a lze tak lépe optimalizovat jednotlivé operace, např. ošetřit postřikem jen část porostu. Naplánování pohybu po pozemku se provádí v uživatelském rozhraní na webu, kde zůstane i uložen.

Základní verzi robota lze ještě rozšířit o další funkce jako je kamerový systém, který umožňuje rozeznávat plevele na pozemku a na základě získaných dat pak vytvořit mapu zaplevelení v řádkových kulturách. Umí i rozlišit trávy a jeteloviny na pastvině a aplikovat tak rozdílnou dávku hnojení dusíkem.

Bezpečnost na prvním místě

Požadavkem je okamžitá reakce na jakýkoliv jev na poli a odvrácení nebezpečí. Proto stroj stále skenuje prostor kolem sebe a je schopný identifikovat překážky v podobě lidí, zvířat i objektů, které má před sebou a okamžitě zastaví. Kromě toho jsou na stroji tři bezpečnostní tlačítka k zastavení stroje i bez tabletu.

Foto č.2: Mechanický nárazník robota zastaví, pokud se setká s překážkou

Foto č.3: Bezpečnostní tlačítko umožňuje robota kdykoliv zastavit

Výkon polního autonomního nosiče nářadí Robotti

Z dosavadní praxe je robot schopen osít 10 ha cukrové řepy za den a pohybuje se rychlostí 6-8 km/hod. Objem nádrže, který je 40 litrů postačuje na práci o ploše 5-6 ha, ale již nyní má dánská firma v plánu kapacitu nádrží navýšit. Robot může nést různé typy nářadí v záběru od 1,5 do 3 metrů a disponuje hydraulickým zdvihem 750 kg.

Technická specifikace:
  • Šířka stroje                                   3800 až 4800 mm
  • Pracovní záběr                             1500 až 3000 mm
  • Délka                                             2500 mm
  • Rozchod kol                                  2500 nebo 3500 mm
  • Výška stroje                                  1800 mm
  • Hmotnost                                      od 1200kg

Foto č. 4: Robota pohání tříválcový motor Kubota s výkonem 2x 18,5 kW

Foto č.5-9: Představení robota v polní ukázce při plečkování cukrovky

Text a foto: Marcela Otrubová