Zemědělci koronavirus přežijí lépe než jiné obory. Problémy ale mohou mít ti, kdo dodávali většinu svých produktů na tržiště a trhy. Naopak prodejci ze dvora mají nyní často vyšší tržby, řekl ČTK předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Ministerstvo zemědělství získalo od vlády zhruba 4,3 miliardy korun na utlumení koronavirových dopadů. Miliarda z toho má jít Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF), zbytek do posílení evropského rozvojového programu. Drtivá většina by ale podle něj měla jít do PGRLF, který dokáže reálně pomoci.

Tržiště jsou zavřená nařízením vlády stejně jako jiné obchody. Kromě provozovatelů tržišť tak tratí také zemědělci, kteří se na prodej na tržištích specializovali. Asociace farmářských tržišť, která organizuje některé pražské trhy, odhaduje, že může zbankrotovat až 40 procent malých českých farem. Šebek nechtěl tyto odhady komentovat. „Čísla moc nejsou a situace můžou být opravdu rozdílné. Někdo to musel zavřít úplně a je v katastrofální situaci a někdo má odbyt větší,“ dodal.

Podle asociace je nesmyslné, aby ministerstvo v současnosti dávalo peníze do Programu rozvoje venkova (PRV), respektive aby o 2,3 miliardy korun navyšovalo investice do zemědělských podniků. Šebek se obává, že peníze využijí nějaké větší firmy, místo aby se skutečně zabezpečila soběstačnost republiky v podobě produkce v regionech malými výrobci, kteří by dodávali potraviny svému okolí.

Většina z těchto peněz by podle Šebka měla radši směřovat do rozpočtu PGRLF na financování dotací úroků a snižování jistin. „To této chvíli považujeme za daleko efektivnější a operativnější řešení, jak se ukázalo i ze zkušeností v minulosti. Tato částka navíc má prostřednictvím PGRLF potenciál pomoci daleko většímu množství subjektů, rychleji a s nižší administrativní zátěží, což by plošně znamenalo daleko větší podporu soběstačnosti v rámci ČR než přímá podpora investic několika málo podniků v rámci Programu rozvoje venkova,“ dodal. Navíc v tomto programu musí podniky peníze kofinancovat, což by znamenalo, že s již tak sníženými příjmy by musely podle něj vydávat další peníze.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com