V předchozím článku o spotřebě masa jsme Vás informovali o spotřebě v roce 2011 a 2012, hodnoty pro rok 2013 nebyly dostupné, avšak Ministerstvo zemědělství před několika dny uveřejnilo novou Situační a výhledovou zprávu vepřového masa 2015, kde uvádí spotřebu masa celkem (2013) a i pro jednotlivé druhy (2013).

Tab. Spotřeba masa v ČR (kg) na jednoho obyvatele

spotřeba masa 2013

Zdroj: <http://eagri.cz/public/web/file/432953/Veprove_2015_web.pdf>

Odhady pro rok 2013, se bohužel potvrdily a spotřeba masa celkem klesla o 2,6 kg na osobu za rok. Spotřeba vepřového klesla o 2%, spotřeba drůbežího o cca 4% a spotřeba hovězí o 7 %. Spotřeba hovězího od roku 2000 stále pomalu klesá, i v roce 1922 a 1936 byla spotřeba hovězího vyšší, než v současné době. Vepřové maso si již od roku 2000 drží spotřebu okolo 40 kg a výše.

Lucie Rysová

 

Zdroj: Ing. Jiří Hojer a kolektiv autorů. 2015. Situační a výhledová zpráva vepřové maso, Praha: Ministerstvo zemědělství. 73 s, ISBN: 978-80-7434-247-9, ISSN 1211-7692, dostupné z <http://eagri.cz/public/web/file/432953/Veprove_2015_web.pdf>