Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

1. Od 20. 7. 2020 stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 7. 2020.

2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zjednodušené schéma zde), a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn za podmínky, že mají:

  • povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
  • jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,
  • jsou držiteli krátkodobého víza vydaného Českou republikou po 11. květnu 2020

3. Pro zahraniční pracovníky, kteří v období 14ti dnů před vstupem do ČR pobývali na území států, které nejsou na seznamu států s nízkým rizikem onemocnění COVID-19 (viz tzv. Semafor), platí povinnost nahlásit vstup příslušné krajské hygienické stanici a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2. V případě, že do 72 hodin nepředloží negativní test, krajská hygienická stanice rozhodne o karanténě, v případě pozitivního testu o izolaci. Bez negativního výsledku RT-PCR testu není zahraničním pracovníkům povolen vstup do provozu nebo na pracoviště. 

4. Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny do ČR možná cesta do ČR přes Maďarsko a Rakousko. Hlavním přechodem na maďarsko-ukrajinské hranici pro tranzit do ČR je hraniční přechod Čop/Záhony. Další přechody, trasy, čerpací stanice a odpočívadla vyhrazené pro tranzit jsou uvedeny na stránkách maďarské policie., Povolení k transitu není dle informace ZÚ ČR Budapešť nutné. Podmínky transitu přes Rakousko viz stránky ZÚ ČR Vídeň.

5. S ohledem na zhoršenou epidemiologickou situaci ve třetích zemích, zejména na Ukrajině, Vláda ČR v pondělí 22. června vydala opatření, kterým prodloužila platnost povolení k pobytu na území ČR na základě krátkodobých pracovních nebo sezonních víz a povolení k zaměstnání pro cizince ze třetích zemí až do 16. září 2020 – viz informace Ministerstva vnitra. Prodloužení se vztahuje jak na pracovníky, kteří do ČR přicestovali před vyhlášením nouzového stavu, tak po něm.

6. Bylo zahájeno podávání nových žádostí na konzulátech dle aktuálních informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

7. Od 15. 6. 2020 je rovněž obnoveno přijímání žádostí o tzv. zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Blíže viz web MPO.

8. Od 11. 5. je obnoveno přijímání žádostí o zajištění pracovníků z Ukrajiny v rámci Programu mimořádného pracovního víza – viz odkaz Ministerstva zemědělství.

Bližší informace lze získat na tel. 221812468, 221814537, 221812452.

zdroj: MZe

foto: pixabay.com