Příjem žádostí o dotaci dotačního programu 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ pro dotační období 2021

V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020, je u dotačního programu 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ umožněn od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 příjem žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře SZIF pro dotační období 2021.

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Dne 4. 5. 2020 podepsal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 10. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti citlivých sektorů. Hlavní změny Pravidel vycházejí z krizové situace způsobené pandemií COVID-19. Jedná se zejména o způsobilost výdajů už od 12. 3. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav. Dále dochází k zjednodušení výběru projektů a posunu předkládání stavebních povolení a výběrových řízení od Žádosti o dotaci až k Žádosti o platbu. S cílem zajistit co nejrychlejší dostupnost prostředků žadatelům byla umožněna platba záloh.

Operace Alokace (Kč)
4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1 800 000 000
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1 600 000 000
Celkem  3 400 000 000
Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin.

 

Hlavní změny Pravidel – 10. kolo

Obecné podmínky – 10. kolo

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR. SZIF

foto: pixabay.com