700 korun na jedno ustájovací místo prasat může získat 224 tuzemských chovatelů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) mezi ně rozdělí přes 609 milionů korun. Pro cca 230 chovatelů drůbeže je pak určeno téměř 379 milionů. Podpora směřuje k vybraným činnostem proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat. Vydávání zálohových rozhodnutí Fond spustil 19. dubna.

„Mezi aktivity podporované dotací patří zejména mechanická očista a mytí stájí pro prasata a hal pro drůbež, čištění a desinfekce rozvodů napájecí a užitkové vody, optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů, úprava sanitárních zařízení, ošetření vnitřních prostor sanitačním prostředkem a ošetření krmiva a napájecí vody,“ uvádí Pavla Štěchová, vedoucí Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem, s tím, že z podpory lze hradit také některé veterinární úkony, soupravy k odběru vzorků, stěrů a provedení povinných rozborů.

„Zálohová rozhodnutí ve výši 70 % na jedno ozdravené ustájovací místo prasat, tzn. 700 korun na místo, jsou vydávána na základě podaných žádostí. V případě chovů drůbeže se výše podpory odvíjí od vyjmenované kategorie chované drůbeže, ošetřené plochy a počtu turnusů. Platby budou následovat ihned po odeslání rozhodnutí. Doplatkové rozhodnutí žadatelé obdrží po konci sledovaného období a podání formuláře s požadovanými doklady,“ dodává Pavla Štěchová.

Dotační podprogram 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti je pro sledované období 2022 hrazen z Národních dotací.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na účet Portálu farmáře. Pokud jimi žadatel nedisponuje, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře SZIF/eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq. Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Autor: Miroslav Bína, tiskový mluvčí SZIF