Seriál o robotickém dojení uceleně představuje hlavní teze o možnosti robotizace základní rutinní práce – dojení.   Robotické dojení není příliš vzdáleno o principů štíhlé výroby, která v rámci průmyslu podléhá přísné součinnosti kroků vedených systémovými inženýry. V chovatelské praxi tyto principy nejsou ještě rutinně používány a navíc v některých oblastech ani neexistují. O to více je potřeba věnovat se přípravě. Redakce AGROPRESSu přináší pro všechny chovatele checklist pro nastavení jednotlivých kroků, které vedou  k úspěšnému zavedení AMS tak, jak je uvádí seriál „ Co je dobré vědět o robotickém dojení“.

Hlavními stimuly pro zavádění robotických systémů dojení (AMS) je potřeba snížení potřeby lidské práce ve prospěch trvalého snižování nákladů na kg produkovaného mléka.

9 klíčových otázek před umístěním dojícího robota do stáje

 1. Jsou na vstupu/výstupu robota dostatečné vzdálenosti?
 2. Jak bude řešen odkliz hnoje?
 3. Lze seskupit krávy bez narušení hierarchie?
 4. Jak se budou přesouvat krávy do skupin (zasušené, na otelení)?
 5. Umístění napáječek.
 6. Jak se budou krávy hledat a léčit? (Separační box a jeho průchodnost zpět do robota, pokud v něm kráva bude přes noc)
 7. Umístění koupele paznehtů
 8. Je ve stáji dostatečné větrání?
 9. Čistý a bezpečný přístup k místnosti s robotem.

Roční plán činností před spuštěním robota

Každý sofistikovaný systém vyžaduje precizní přípravu.  Příprava bývá často redukována pouze na projektovou přípravu a doporučení dodavatelů AMS. Je potřeba poctivě přiznat, že zavedení robotického dojení přináší do praxe nové úkoly, které většinou nelze jednoduše adaptovat z dosavadní praxe. Je celá řada faktorů, které rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu.

Období 6-12 měsíců před spuštěním robota

Lidé
 • naplánování dovolené tak, aby nevycházela na období spuštění robota
 • zjistit do jaké míry zaměstnanci ovládají počítače, případně je to začít učit
Stádo
 • zvažte rozložení otelení, aby se snížila pracovní zátěž během spouštění robota nebo se robot efektivněji využíval
Stáj
 • naplánujte výstavbu nebo rekonstrukci místa, kde bude umístěn robot
 • zajistěte, aby byly k dispozici všechny požadované rozvody elektřiny…
 • zajistěte řádnou údržbu dojírny až do jejího vyřazení z provozu
 • zvažte zachování dojírny pro dojení zvířat, která nezvládají AMS a nebo potřebují zvláštní péči

Období 3-6 měsíců před spuštěním

Lidé
 • zaměstnanci by se měli začít seznamovat se softwarem, základními operaci a dotykovou obrazovkou
Stádo

 

Období 1-3 měsíce před spuštěním

Lidé/Zařízení
 • Přečtěte si příručku AMS a seznamte se s:
   • Všechna bezpečnostní opatření.
   • Spuštění, restart a vypnutí funkcí.
   • Přepínání stroje mezi automatickým a manuálním režimem.
   • Řízení postupů chlazení a sběru mléka/čištění nádrží.
   • Dokončete každodenní rutiny a postupy pro zpracování alarmů.
Vytvořte jasné a srozumitelné protokoly pro situace ve stádě a návody na řešení situací.

Období 1-2 týdny před spuštěním

 • Zajistěte, aby všechny instalace a budovy byly dokončené před zavedením krav
Stádo
 • Zvažte změnu rutiny dojení, aby krávy začaly vypadávat ze svých dojících návyků dvakrát denně
 • Pokud to jde, umožněte kravám přístup k robotu a případně ke krmivu v robotu ještě před spuštěním.
 • Sestavte skupiny podle hiearchie.
 • Zkontrolujte zdravotní stav zvířat (končetiny, mléčná žláza).

 

Zdroj:

https://www.lelylife.com/9-keys-for-retrofitting-your-existing-barn

https://www.dairynz.co.nz/milking/new-dairies-and-technology/robotic-milking/getting-started/timeline/

Foto: the-lupus-effect.com (úvodní)

https://www.independent.ie/business/farming/shorter-days-lower-costs-how-robots-are-changing-the-face-of-dairy-farming-34678377.html