Podle posledních odhadů k datu 15.září se letos očekává slabší sklizeň obilovin, včetně kukuřice. Pokles je způsobený zejména nižším hektarovým výnosem a podle odhadu je úroda obilovin nižší o 15,2% než průměr sklizní posledních pěti let.

Očekávané snížení úrody u jednotlivých plodin:

 • Kukuřice na zrno                                              -19,6%
 • Kukuřice na zeleno a siláž                              -14,2%
 • Brambory                                                          -19,2%
 • Cukrovka                                                           -24,9%
 • Slunečnice                                                        -10,8%
 • Mák                                                                    -31,3%
 • Hrách                                                                 -17,2%
 • Řepka                                                                +20,7%

 

Osevní plochy kukuřice na zrno byly letos o 4,5 % nižší a dosahovaly 82 tis. ha. Předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno je téměř o třetinu nižší než průměr sklizní za posledních pět let. Letošní výnos poklesl na 5,76 t/ha, což je o 15,8 % méně než v loňském roce. Celkový objem sklizně se odhaduje na 473 tis. tun.

Podobně je tomu i u kukuřice, která se sklízela na zeleno a siláž. Osevní plocha byla ve srovnání s tou loňskou zhruba na stejné úrovni, tj. 224 tis ha, ze které se odhadem sklidí 6 670 tis. tun. To je o 14,2 % méně než v loňském roce a o stejnou hodnotu se snížíil i hektarový výnos na 29,80 t/ha. Odhadovaná sklizeň je o 20 % nižší než průměr za posledních pět let.  I u ostatních pícnin se očekává pokles výnosu o zhruba 20 %. Sklizeň jetele by měla dosahovat kolem 350 tis. tun a podobně i sklizeň vojtěšky.

 

Graf č.1: Vývoj cen zemědělských výrobců kukuřice krmné v období duben až srpen 2017 – 2018

kukurice-graf

Červencová cena krmné kukuřice dosahovala úrovně 3 993 Kč/t, což je o 1,6 % více než v květnu. Meziročně byla vyšší o 2,9%, ale oproti průměru let 2012-2016 byla nižší o 10%. Na německém trhu průměrné měsíční ceny rostly od října minulého roku až do července roku 2018, kdy byla cena 168,97 eur/t. V Polsku průměrná červencová cena činila 161,36 eur/t.

Obecně se ceny zemědělských výrobců hlavních krmných obilovin v ČR se od května do léta letošního roku držely pod průměrem let 2012–2016.

 

Graf č.2: Vývoj cen zemědělských výrobců hlavních krmných plodin do dubna do srpna tohoto roku

vyvoj-cen-obili

Průměrná cena krmné pšenice v červenci tohoto roku dosahovala 3 736 Kč/t, což je o 2,2 % více než v červenci minulého roku. V porovnáním s červencovým průměrem let 2012-2016 je naopak o 10,6 % nižší. Srpnová cena byla ještě o 77 Kč vyšší a dosahovala hodnoty 3 813 Kč/t. V Německu měly ceny potravinářské pšenice od února rostoucí tendenci a v červenci dosahovaly hodnoty 161,66 eur/t. I na polském trhu ceny pomalu rostly a v červenci byla cena 166,38 eur/t.

Ceny u krmného ječmene se v červenci pohybovaly na úrovni 3 468 Kč/t, což je oproti květnové ceně snížení o 2,6 %, ale naopak meziročně je to zvýšení o 5,7 %. S porovnáním s průměrem v letech 2012-2016 je o 11,2 % nižší. V Německu ceny krmného ječmene v období od května do července stagnovaly. Červencová cena tak dosahovala hodnoty 156,61 eur/t. V Polsku se průměrná červencová cena pohybovala na úrovni 148,96 eur/t a již od dubna mají klesající tendenci.

Cena za tunu krmného ovsa v červenci činila 3 380 Kč/t, což je snížení o 2,9 % oproti květnové ceně. V porovnání s červencem minulého je tato cena jen o 0,5 % vyšší a v porovnání s pětiletým průměrem je nižší o 10,6 %. Cena na německém trhu zaznamenala v červenci výraznější růst a dosahovala hodnoty 154,26 eur/t, naopak v Polsku cena v červenci klesla na hodnotu 124,31 %, což je pokles o 1,2 %.

Srpnové ceny zemědělských výrobců a jejich rozdíl oproti cenám červencovým:

 • pšenice krmná                                       3 813 Kč/t                                 +2%
 • ječmen krmný                                        3 605 Kč/t                                +3,8%
 • oves krmný                                             3 381 Kč/t                                 +0,02%
 • kukuřice krmná                                      3 996 Kč/t                                +0,07%

 

 

Marcela Otrubová

zdroj:

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F05%2F1538379822856.pdf
Abrahamová M.,Andrýsková M., Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí