ZEMKO Kožlí a.s. je od roku 1996 stabilní podnik hospodařící v regionu Vysočina. Hlavním těžištěm jejich výroby je klasická rostlinná výroba zaměřená na produkci brambor, obilovin, řepky, máku, osiva jetele a krmných plodin. V rámci živočišné výroby se v podniku zaměřují na chov dojného skotu a produkci jatečných prasat.

V ZEMKU Kožlí a.s. se chystá 350 dojnic holštýnského plemene začátkem června tohoto roku do nové stáje. Při této příležitosti se konal ve středu 24. 5. 2017 den otevřených dveří. Návštěvníky úvodním slovem o realizaci uvítal předseda představenstva pan Ing. Smejkal. Po krátkém úvodu si mohli návštěvníci prohlédnout nově postavenou stáj pro 350 ks dojnic s pozinkovanou konstrukcí haly bez podpůrných sloupů a izolovanou střešní krytinou. V hale jsou připraveny boxová lože, která budou stlaná slámou.

Zastřešený spojovací krček spojuje produkční halu s dojírnou. V Kožlí je instalována nová 28 místná kruhová dojírna side-by-side WestfaliaSurge se systémem AutoDip Apollo umožňující automatický post-dip. V prostoru pro přípravu krav na dojení a nasazování dojícího zařízení je výškově nastavitelná podlaha. Kromě čekárny s přiháněčem na dojírnu je odchozí ulička vybavena tenzometrickou vahou pro každodenní sledování hmotnosti dojnic a zajímavým systémem van na koupání paznehtů. Komplex doplňuje kompletně nové zázemí dojírny včetně tanku na mléko na. Kdo si chce dojírnu s čekárnou prohlédnout z nadhledu, má možnost vystoupat na lávku nad dojírnu a projít po ní až do čekárny.

V nově otevřeném areálu stojí za pozornost i zajímavě řešené silážní žlaby. Příchozí určitě zaujme zámková dlažba v okolí žlabů, která je dle jednoho z odborníků zainteresovaných do stavební části levnější než zpevněná asfaltová nebo betonová plocha. Hlavní zajímavostí je idea sypání hmoty z krátké hrany žlabu tak, aby se nemuselo se špinavými koly nikdy zajíždět přímo do žlabu.

Text a foto: redakce