Koupele paznehtů – řešení zpevňování rohoviny

Hlavním posláním koupele je zpevňování rozměklé rohoviny, která vlivem působení NH3, vlhka a dalších faktorů denně degraduje. Pravidelně znamená 2 – 3 týdně! Výška koupele by měla být optimálně 10 – 12 cm.

 

Stacionární vany jsou dnes již překonány a nejefektivnější je pravidelnost v průchozí vaně, ve které by zvíře mělo udělat minimálně 3 – 4 kroky (délka vany – min. 3 metry).

 

Pouze pevný pazneht se správnou fyzikální strukturou odolá dlouhodobě infekčnímu tlaku. Proto je z dlouhodobého dnes nejúčinnější obnova struktury prostřednictvím Cu++ iontů.
Účinné látky mají dezinfekční charakter a pouze některé mají schopnost vytvrzování rohoviny. Do koupelí se nejvíce používá síran měďnatý, formaldehyd a síran zinečnatý, které jsou jak dezinfekční, tak napomáhají vytvrzení rohoviny.


VYLEPŠENÁ RECEPTURA S RYCHLÝM NÁSTUPEM ÚČINKU
DVOJNÁSOBNÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÉ LÁTKY V NOVÉ VAZBĚ

 

Podrobněji k tématu:

Systém péče o paznehty v chovech skotu – 1.díl: Není koupel jako koupel – pečujte o paznehty efektivně!

 

 

Systém péče o paznehty v chovech skotu – 4.díl: Vliv výživy na kvalitu rohoviny

 

 

Odeslat dotaz