Chov telat je jednou z nejcitlivějších oblastí v chovu dojnic. Změna obsahu sušiny v dávkách sušeného mléka vyžaduje neustálou kontrolu a úpravu základního nastavení krmného automatu, aby se dosáhlo stálé koncentrace sušiny v krmné dávce. V praxi se tato činnost někdy neprovádí kvůli časovým omezením, protože koncentrace mléčné náhražky musí být po kalibraci nastavena ručně

Plnotučné mléko používané při odchovu telat vykazuje velké rozdíly ve složení živin a to hned z několika důvodů. Ve většině případů se používá neprodejné mléko, které má jiné složení:

  • Kolostrum s vysokým počtem bílkovin
  • Mléko od krav se zdravotními problémy
  • Mléko krav s mírně zvýšeným počtem somatických buněk, zejména ke konci laktace

Pro úspěšný odchov telat jsou ideální konstantní podmínky a pro trávicí systém je potřeba mléko s co nejkonzistnějším složením. Pak mohou enzymy optimálně trávit mléčné složky. Rozdíly ve složení plnotučného mléka mohou mít za následek nerovnoměrný růst nebo vznik trávicích problémů.

Senzor Brix-TS je elektronický refraktometr, který je integrován do krmného automatu „Calf Expert“, kde nepřetržitě měří sušinu čerstvě namíchaného mléka. Pokud se vyskytnou nějaké odchylky, stroj upraví koncentraci na požadovanou hodnotu.

foto: https://www.holm-laue.de/

Odeslat dotaz