Hygiena je nezbytná ve všech kategoriích chovu skotu a ne jinak tomu je při odchovu telat. Především pak při používání krmného automatu hrozí riziko přenosu patogenů z jednoho telete na druhé.

Sada Alma Pro Hygiene Set od společnosti URBAN GmbH představuje inovativní využití osvědčeného UV-C záření ke snížení choroboplodných zárodků v oblasti krmení telat. Cílené ozáření UV-C na příslušných místech krmného automatu má za cíl dosáhnout výrazných zlepšení ve srovnání s předchozími koncepcemi eliminace choroboplodných zárodků. Kromě UV-C ozařování vody, představuje ozařování cucáku další významné zlepšení v oblasti hygieny krmení.

zdroj: https://www.urbanonline.de/en/solutions/calf-rearing/animal-health/hygienese

foto: pixabay.com


Hygiene is the alpha and omega in livestock farms. In particular, the existing risk of transfer of pathogens from one calf to another must be taken into account during automatic feeding.

ALMA Pro Hygiene Set is an innovative concept using tried and tested UV-C radiation to kill microorganisms in the calf feeding area.
Irradiation is carried out purposefully, in the appropriate places of the automatic feeder. In addition to UV-C irradiation of the boiler water, the teat and the adjacent contact surfaces are additionally trained during the short breaks between calves.

ALMA Pro Hygiene Set is resource-efficient and safe, it does not contain microorganism-reducing chemicals.


Гигиена — это альфа и омега на животноводческих фермах. В частности, необходимо учитывать существующий риск переноса патогенов от одного теленка к другому при автоматическом кормлении.

ALMA Pro Hygiene Set представляет собой инновационную концепцию использования опробованного и испытанного УФ-С излучения для уничтожения микроорганизмов в зоне кормления телят.
Облучение осуществляется целенаправленно, в соответствующих местах автоматической кормушки. Кроме УФ-С облучения котловой воды, в течение коротких перерывов между кормление телят дополнительно обучается соска и прилегающие контактные поверхности.

ALMA Pro Hygiene Set является ресурсосберегающим и безопасным — не содержит химикаты, сокращающие численность микроорганизмов.

Odeslat dotaz