Díky vyváženému složení živin a vysokému podílu vody je mléko vhodným prostředím pro množení mikroorganismů. Mléko může být kontaminováno bakteriemi z prostředí, z povrchu vemene, ze zánětu mléčné žlázy i z nádob, ve kterých se mléko uchovává a transportuje. Některé z těchto mikroorganismů jsou patogeny nebezpečné pro člověka, příkladem lez uvést E. coli, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, některé druhy rodu Salmonella, Campylobacter, stafylokoky, streptokoky.

Doba naštěstí pokročila a nyní lze použít technologické vymoženosti, které zajistí kvalitní a zdravotně nezávadnou surovinu. Jednou z nich je aseptické vzorkování ve všech fázích technologického/ zpracovatelského procesu, kterými mléko prochází, čímž se snáze detekuje lokalizace kontaminace (biofilm, koroze atd.). Tuto technologii již více než tři desetiletí zajištuje QualiTru Sampling Systems, který je rozšířen nejen v mlékařském sektoru. Rozmanitost produktů QualiTru Sampling Systems pronikla kompletně do celého potravinářského odvětví, kde nabízí jeden z nejspolehlivějších způsobů zajištění zdravotní nezávadnosti potraviny na nejvyšší úrovni v souladu s předpisy ISO.

Kromě kontroly bezpečnosti mléka, lze také prostřednictvím vzorkovacích systémů QualiTru Sampling zajistit kontrolu mastitid. Pomocí systému se detekuje přítomnost bílých krvinek, které se přenášejí z krve do mléčné žlázy a poskytují tak informace o postižení žlázy infekcí. Tímto způsobem se zajišťuje zdraví celého stáda a snižují se náklady spojené s léčbou.

Jak lokalizovat kontaminaci krok za krokem:

 1. První krokem k nalezení oblasti kontaminace je rozdělení celého systému na jednotlivé části, pod systémem si představte např. potrubí od dojírny až do mléčného tanku, nebo příjem mléka v mlékárně až po výstupní produkt (viz obrázek č. 1 a č. 2),
 2. následně se systém rozdělí na polovinu a odeberou se vzorky pro zúžení vyhledávání,
 3. třetím krokem je analýza vzorků – v případě, že bude nalezena problematická část (zvýšené množství mikroorganismů po čisté části) – zúží se vyhledávání ještě v této části, a poté se hledá příčina (volné montáže, koroze, biofilmy a další specifické problémy se zařízením).

Kde nalezneme kontaminaci, aneb nejčastější místa aseptického vzorkování:

Na obrázku níže, jsou znázorněna veškerá místa, kde je možné instalovat systém QualiTru Sampling. Tyto místa jsou doporučena na základě nejčastěji se vyskytujících kontaminací. Systém aseptického vzorkování je možné instalovat na farmu, do mlékárny i do dalších potravinářských závodů.

Obr. č. 1 Místa aseptického odebírání na farmě

 1. První port neboli vstup se instaluje na straně „podtlaku“ dojícího systému, mezi dojírnou a vyrovnávací nádrží. Slouží nejčastěji pro diagnostiku možné systémové kontaminace.
 2. a 3. Porty slouží k ověření CIP – Clean In Place – čistota daného místa v mléčném potrubí, odhalení např. koroze, biofilmu atd.
 3. Kontrola mléčného potrubí – odhalení např. koroze, biofilmu atd.
 4. a 5. Další instalace portu se doporučuje, co nejblíže k výstupu chladiče. Společně s peristaltickou pumpou (místo č. 5) dosáhnete regulovaného objemu mléka, který bude následně shromážděn do sterilního vzorkovacího vaku QualiTru – vzhledem k tomu, že systém odběru vzorků je stály, získáte reprezentativní vzorek.
 5. Port – mléčný tank.
 6. Port mezi mléčným tankem a dopravou (opět lze využít peristaltickou pumpu).

Obr. č. 2 Místa aseptického odebírání v mlékárně

Vzorkovací systém a jeho části:

 1. Sanitární porty neboli vstupy (Obr. č. 3)

Jsou vyráběny z nerezové oceli (možnost svařování) a navrženy tak, aby umožňovaly snadný přístup pro monitorování surového produktu. Vlastní konfigurace jsou k dispozici na vyžádání.

Obr. č. 3

 1. Sterilní špunty

K dispozici jsou 7kanálové a 12kanálové špunty. Sterilní špunt se sedmi kanálky je navržen pro všechny produkty a lokace, špunt s dvanácti kanálky je vhodný pro viskózní produkty a sila. Z každého kanálku je možný odběr pouze jednou (viz obrázek č. 4).

Obr. č. 4

Obr. č. 5 Špunty

Video ukázka odebírání vzorku ze špuntu (0,09 s):

 1. Vzorkovnice a vzorkovací vaky

Vzorkovnice i vzorkovací vaky jsou sterilizované Gamma zářením.

Jednorázové vzorkovnice jsou dostupné v různých objemech (do 59 ml) a jsou přizpůsobeny pro komfortní použití, skladování i přípravu. Vzorkovnice jsou ideální pro denní vzorky, odběry a trasování vzorku, vzorkování při přijmu mléka i pro rychlou kontrolu kvality.

Namísto toho jsou vzorkovací vaky dostupné v mnohem větších objemech než vzorkovnice, a to 250 ml, 2  l a 7 l. Vaky jsou vybaveny jehlou a hadičkou. Odebírání vzorku do vaku probíhá za použití peristaltického čerpadla.

Obr. č. 6 Vzorkovnice a vzorkovací vaky

Obr. č. 7 Peristaltické čerpadlo

Pro koho je systém aseptického vzorkování vhodný?

Pro všechny chovatele mléčného skotu, kteří chtějí posunou bezpečnost výroby mléka na další úroveň. Dále také pro ty, kteří dlouhodobě bojují se zvýšeným počtem mikroorganismů v mléku a rádi by již za tímto problémem udělali výraznou tečku. QualiTru Sampling naleznete taktéž uplatnění ve všech potravinářských závodech, kde podpoří bezproblémový chod systému HACCP a zpřístupní aseptickou kontrolu ve všech částech zpracovatelské linky.

Bc. Maria Davydová

 

 

 

Odeslat dotaz