Násadová vejce z matečných farem brojlerů se dodávají do centrálních líhní, kde jsou před umístěním do inkubátoru tříděna podle kvality a hmotnosti. Kromě toho je třeba obracet vejce, která nejsou s tupým koncem nahoru. To má za následek mnoho neúplně naplněných zásobníků, které je třeba doplnit ručně. Vejce se často přepravují také na pásech, kde se srazí a skořápky se mohou poškodit.

V systému představeném společností NECTRA SAS se vajíčka přenášejí z podavačů do jednotlivých šálků, které se volně pohybují na dopravním pásu. Vejce lze automaticky a individuálně třídit podle kvality a hmotnosti a obracet je, i když jsou umístěna nesprávně. Volně se pohybující jednotlivé držáky vajec se hromadí v inkubačních zásobnících pro přenos, neobsazené držáky vajec se automaticky vyjmou a zbývající, naplněné držáky vajec se poté automaticky přenesou do inkubačních zásobníků, aby se nevytvořila žádná prázdná místa. Systém významně snižuje pravděpodobnost poškození skořápek vajec a automatizuje proces plnění násadových podnosů. To vede k významnému snížení pracovní zátěže a ke zlepšení rychlosti líhnutí v líhních brojlerů.

zdroj: https://nectra-com.fr/en/home/

foto: pxhere.com

Odeslat dotaz