Delta X Pack je produkt francouzské společnosti Bioret Agri a umožňuje automatický, rychlý a snadný sběr moči na podlahách stájí pro dojnice a jejich přenos do samostatných skladovacích prostor. Aby toho bylo možné dosáhnout, byl do systému gumové rohože se sklonem 3% integrován protiběžný systém dopravního pásu. Systém pásů odvádí moč shromážděnou v centrálním žlabu do nádrže na tekutiny a výkaly zvířat do nádrže na pevné látky.

Rychlé a účinné oddělování fekálií a moči je nesmírně důležité pro udržení čistoty podlah, pro podporu zdraví zvířat, zlepšení kvality vzduchu ve stáji a celkovému dopadu stáje na životní prostředí.

Mezi ušetřenými jednotkami syntetického dusíku, množstvím oxidu dusného nevypouštěných prostřednictvím stáje a snížením emisí methanu z pevných odpadních vod se celková výhoda pro životní prostředí odhaduje na 3 až 4 tuny ekvivalentu CO2 na krávu a rok. To je pozitivní zpráva pro živočišnou výrobu, protože toto odvětví je často vystaveno debatám o globálním oteplování.

Výhody Delta X-Pack

  • Rychlé oddělení moči umožňuje okamžitý odtok do drenážního systému a skladování mimo stáj. Moč nezůstává na čerstvém vzduchu, nemísí se s hnojem a vytváří tak o 70% méně emisí amoniaku.
  • Podlaha zůstává čistší
  • Zmizí nepříjemný zápach amoniaku
  • Zvýší se kvalita stájového ovzduší
  • Rozdělením obou frakcí lze docílit přesnějšího hnojení

Jak to celé funguje?

  • V podlaze chodby jsou umístěny dva kanály pro uložení systému oddělení pásů.

  • Na obou stranách kanálů je vytvořen sklon 3%.

  • Podélné pásy instalované ve spodní části kanálů jsou poháněny trvalým pomalým pohybem mezi dvěma kladkami z jednoho konce stáje na druhý.

  • Při jízdě v horní poloze ve směru skladovací jímky instalované na jednom konci stáje unášejí pevné látky (hnůj).
  • Při zpáteční cestě shrnují dno kanálu a strhnou kapalnou fázi (moč) směrem na druhý konec stáje, odkud proudí do sběrné nádrže a poté ji lze přečerpat do skladovacího sila.

Uvedení na trh francouzský trh je plánované na duben 2021 a rovněž bude provedena první instalace v Holandsku.

zdroj: https://www.bioret-agri.com/fr/delta-x-pack

foto: https://www.eurotier.com/en/innovation-award/gold-silver-medals

 


The Delta X-Pack system contributes to a significant reduction in ammonia emissions on the farm and produces a valuable concentrated organic fertilizer. The technological solution allows you to quickly separate the urine from the manure, keep the floors cleaner, eliminate the unpleasant smell of ammonia and improve the air quality on the farm. The prototype has already been tested in real conditions in GAEC DU BUISSON. The system will be introduced to the market in France in April 2021. The installation will be completed in the Netherlands in 2021.

Система Delta X-Pack способствует значительному снижению эмиссии аммиака в стойле и вырабатывает ценное концентрированное органическое удобрение. Технологическое решение позволяет быстро отделить мочу от навоза, сохранять полы более чистыми, устранить неприятный запах аммиака и улучшить качество воздуха в стойле. Прототип уже был проверен в реальных условиях v GAEC DU BUISSON. Система будет представлена на рынке во Франции в апреле 2021. Будет выполнена установка в Голландии в 2021.

BIORET AGRI Logette Confort

Odeslat dotaz