V prvním měsíci letošního roku cena mléka stále nepatrně stoupala a to na 9,15Kč/l, což je o 0,13 Kč/l (1,5 %) více než v prosinci. V porovnání s meziroční cenou je lednová cena nižší o 0,22 Kč/l oproti ceně vyplácené v lednu 2018. Nejnižší průměrná lednová cena byla placena v Moravskoslezském kraji 8,86 Kč/l a nejvyšší průměrná cena byla placena v Karlovarském kraji 9,55 Kč/l.

V únoru už cena mléka zaznamenala první pokles, a to z 9,15 Kč/l vyplácené v lednu na 9,11 Kč/l. Nejnižší průměrná cena byla vyplácena v Libereckém kraji – 8,75 Kč/l a nejvyšší průměrná cena v kraji Karlovarském – 9,46 Kč/l.  Meziročně je ale tato cena vyšší o 0,6 %, než cena únorová za rok 2018. Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2018 byla 8,618 Kč/l, což je o 0,18 Kč/l více než v roce 2017.

Graf č.1: Vývoj výkupních cen syrového kravského mléka 2017-2019

Nákup mléka mlékárnami

V lednu nakoupily mlékárny 212 019 tis. litrů mléka o tučnosti 4,02 % s průměrným obsahem bílkovin 3,55 %, což je o 4 787 tis. litrů, tj. nárůst o 2,3 %. Při porovnání s průměrným měsíčním nákupem ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku to byl nákup nadprůměrný. Průměrný nákup ve čtvrtém čtvrtletí byl 202 604,3 litrů. V meziročním srovnání došlo v lednu naopak ke snížení o 1,2 %, tj. o 2 580 litrů.

V únoru mlékárny nakoupily 195 124 tis. litrů mléka o tučnosti 3,99 % s průměrným obsahem bílkovin 3,52 %. Ve srovnání s lednovým nákupem je toto množství o 16 895 tis. litrů mléka menší. I při meziročním srovnání došlo k poklesu, a to o 1 476 tis. litrů mléka, než bylo nakoupeno v únoru 2018. Z následujícího grafu je patrné, že i přes klesající stavy dojných krav se nákupy syrového kravského mléka stále zvyšují.

Graf č.2: Porovnání nákupů mléka mlékárnami s vývojem počtu dojných krav

Graf č.3: Zastoupení jednotlivých kategorií skotu

Cena mléka klesla už u poloviny členský států EU

Průměrná cena mléka v EU zaznamenala první pokles již v prosinci a to o 1,5 % oproti listopadové ceně. Aktuální březnová cena je  o 3,4% menší než zmíněná listopadová a dosahuje 34,85 eur/100 kg. Pokles cen je patrný už u poloviny členských států, a to v Belgii, ČR, Německu, Španělsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Lucembursku, Rakousku, Polsku, Slovinsku, Slovensku, Švédsku, na Kypru a Maltě. V současnosti se ceny vyplácené za mléko v zemích EU pohybují od 30,30 eur/100 kg ve Slovinsku do 58,16 eur/100kg vyplácené na Kypru.

Graf č.4: Vývoj výkupních cen mléka v EU

Marcela Otrubová
zdroj: Zpráva o trhu s mlékem a mléčnými výrobky publikovaná Stáním zemědělským a intervenčním fondem